Termometr dystresu

NCCN (National Comprehensive Cancer Network) definiuje „dystres” (z ang. distress) jako nieprzyjemne doświadczenia natury psychicznej, fizycznej, społecznej lub duchowej, które mogą rzutować na sposób myślenia, odczuwania i funkcjonowania człowieka. Dystres u pacjentów onkologicznych może zmniejszać zdolność do radzenia sobie z chorobą, jej objawami i leczeniem. Narzędzia takie jak termometr dystresu NCCN pomagają przywrócić równowagę i ułatwiają podejmowanie rozmów bez zbędnego dyskomfortu, który sprawia, że część pacjentów unika poruszania tematów psychologicznych czy bardzo osobistych.