JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM ?

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego należy zgodnie ze Statutem PTPO (https://www.ptpo.org.pl/statut-ptpo/), wypełnić on-line deklarację , wskazać  2 członków PTPO (imię i nazwisko, kontakt telefoniczny) jako członków rekomendujących oraz opłacić składki członkowskie.

Wszelkie informacje dotyczące działalności Towarzystwa publikujemy na łamach naszej strony www.ptpo.org.pl.
O planowanych konferencjach organizowanych przez PTPO będziemy informować Państwa również drogą e-mailową na podany w Deklaracji adres poczty elektronicznej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Składka roczna członkostwa w Polskim Towarzystwie Psychoonkologicznym wynosi 100 PLN.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTPO:
PKO BP PL 26 1020 4900 0000 8802 3510 4320
Z dopiskiem: „Składka członkostwa PTPO – rok opłaty”

Potwierdzeniem nabycia członkowstwa PTPO jest uiszczenie składki rocznej i dokument potwierdzający wpłatę (potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie wpłaty).