Konferencja

Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna - Żagań

www.konferencja-zagan.pl


Data: 10 – 15 CZERWCA 2018
Miejsce: Żagański Pałac Kultury w Żaganiu
Organizator: Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia oraz Stowarzyszenie UNICORN

dr Mariusz Wirga lekarz psychiatra, psychoonkolog, dyrektor medyczny onkologii psychospołecznej MemorialCare Todd Cancer Institute, Long Beach, Kalifornia, USA
Zespół trenerów i terapeutów:
dr n. med. Maciej Skibiński
mgr Iwona Nawara
mgr Alina Choteborska
mgr Ula Lesicka-Sikora

Uczestnicy:
grupa osób chorych i ich bliskich (ok. 15 osób) oraz osoby szkolące sięPLAN ZAJĘĆ :

Terapia Simontonowska to poznawczo-behawioralny program terapeutyczny stworzony przez pioniera psychoonkologii dr Carla Simontona (USA) dla osób przewlekle chorujących (np. onkologicznie) i ich najbliższych.
Ideą programu jest praktyczna pomoc w kształceniu umiejętności służących radzeniu sobie z życiowym kryzysem i bólem emocjonalnym, a także zwiększaniu komfortu życia (www.simonton.pl).
Terapia Simontonowska wraz z programami szkoleniowymi dla terapeutów jest z powodzeniem stosowana w licznych ośrodkach onkologicznych na całym świecie (USA, Japonia, Szwajcaria, Niemcy, Holandia).
W  Polsce Terapia Simontonowska istnieje i rozwija się o roku 1997 –  dzięki ogromnemu zaangażowaniu dr Mariusza Wirgi – wieloletniego współpracownika dr  Carla Simontona.
W roku 2008 powstała Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia, której celem jest szerzenie idei Terapii Simontonowskiej, szkolenia terapeutów i dbanie o wysoką jakość prowadzonych terapii.
Organizacja sesji szkoleniowej
Sesja szkoleniowa przeznaczona jest dla: psychologów, lekarzy, terapeutów oraz wszystkich zaangażowanych w pomoc osobom z rozpoznaniem choroby zagrażającej życiu.
Sesja jednoczasowo prowadzona jest dla  kilkunastu pacjentów i ich bliskich (grupa interwencyjna) oraz osób szkolących się (grupa szkoleniowa).
W trakcie sesji odbywają się:  wykłady interaktywne w całej grupie, zajęcia w małych grupach, a także konsultacje indywidualne. Każda osoba z grupy interwencyjnej może korzystać z rozmów indywidualnych. Osoby z grupy szkoleniowej również mogą pracować indywidualnie z terapeutami w miarę ich możliwości czasowych.
Z naszego doświadczenia wynika, że stacjonarna, trwająca 5 dni sesja, oferuje najlepsze możliwości szkolenia. Niektóre zajęcia i sesje są oferowane tylko w trakcie takiej sesji stacjonarnej.
Nasz program szkoleniowy jest jedynym w swoim rodzaju. Jest on zorganizowany wokół rzeczywistej terapii z prawdziwymi pacjentami i członkami ich rodzin.
Po pierwsze, uczestnicy – osoby szkolące się – nabywają tych samych umiejętności i doświadczają procesu terapii tak, jak pacjenci i ich rodziny. Pozwala to osobom szkolącym się na pełne zaangażowanie i głębsze zrozumienie procesu terapeutycznego.
Szczególnie cenne i wyjątkowe jest to, że uczestnicy przetwarzają własne emocje, przekonania i postawy w obliczu tak ważnych kwestii jak sens i cel życia; własna śmiertelności i wrażliwość;  bariery, które stoją na przeszkodzie do radosnego i satysfakcjonującego życia; jak również innych pytań egzystencjalnych. Kwestie te można rozwiązywać z doświadczonymi trenerami i superwizorami wykorzystując techniki prezentowane podczas sesji. Szczególną cechą naszego programu szkoleniowego jest profilaktyka wypalenia, poprawa równowagi pomiędzy zagadnieniami zawodowymi a osobistymi, wyznaczanie wartości i celów.
Po drugie osoby szkolące się są w stanie zobaczyć bezpośrednie efekty pracy pacjentów podczas sesji. Mogą uczestniczyć w improwizowanych sesjach terapeutycznych, wziąć udział w rozwiązywaniu kryzysów, które są autentycznymi przykładami z życia pacjentów, doświadczać procesu terapeutycznego na wielu jego poziomach. Pozwala to na szybkie budowanie umiejętności i kompetencji, a także na zbudowanie zaufanie wobec proponowanych technik.

 


 
następny artykuł »