Konferencja: Nowe wyzwania psychoonkologii w medycynie.

Podczas Konferencji przewidziane jest Walne Zgromadzenie PTPO i Wybór władz Towarzystwa.


Program

 

Konferencja: NOWE WYZWANIA PSYCHOONKOLOGII W MEDYCYNIE

Gdańsk, 30 września 2016 r. Collegium Biomedicum GUMed  Sala B

30 września 2016 r. (PIĄTEK)

 

09.45 – 10.00     Otwarcie konferencji

 


10.00 – 11.30     Sesja 1.    Przewodniczą: Marzena Samardakiewicz, Mikołaj Majkowicz

 • 10.00 – 10.15    Samardakiewicz M., Standardy opieki psychospołecznej u dzieci, nastolatków i młodych dorosłych leczonychz powodu choroby nowotworowej.
 • 10.15 – 10.30    Gołąb D. Smólska M., Analiza ankiet dotyczących jakości usług świadczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii – implikacje praktyczne z perspektywy psychologa.
 • 10.30 – 10.45    Wyszadko A., Psychologiczne uwarunkowania poziomu troski o siebie u pacjentów z chorobą nowotworową
 • 10.45 – 11.00    Barsow S. Burn-out – syndrom zespołu wypalenia się sił u rodziców dzieci z chorobą nowotworową.
 • 11.00 – 11.15    Malicki I., Grabowska D., Damps Kostańska J., Jassem E. Funkcjonowanie podopiecznych Zintegrowanego Modelu Opieki nad POCHP leczonych onkologicznie jako przykład wielochorobowości u osób starszych.
  11.15 – 11.30     Dyskusja

11.30 – 12.00     Przerwa

12.00 – 13.30     Sesja 2.    Przewodniczą: Justyna Janiszewska, Krystyna de Walden-Gałuszko

 • 12.00 – 12.10    Osowicka M. W stronę opieki zorientowanej na pacjenta.
 • 12.10 – 12.20    Janiszewska J. Planowanie opieki u kresu życia.
 • 12.20 – 12.30    Pawłowski L. Projekt regulacji prawnych ustanawiających instytucję pełnomocnika medycznego.
 • 12.30 – 12.45    Kozaka J., Janiszewska J, Wybrane uwarunkowania dobrostanu psychicznego chorych na nowotwory.
 • 12.45 – 13.00    Janiszewska J., Kozaka J., Determinanty dobrostanu psychicznego u chorych w zawansowanej chorobie nowotworowej w aspekcie duchowym.
 • 13.00 – 13.15    Krajewski M. Etyka jako źródło wartości i wsparcia w onkologicznej terapii.
 • 13.15 – 13.30     Dyskusja i Zakończenie konferencji

13.30 – 14.30     Zebranie sprawozdawczo wyborcze PTPO

14.30 – 16.00     Warsztaty

 •   Winch B. Co to znaczy być profesjonalistą psychoonkologiem.
    Zapała J. Choroba nowotworowa – potraumatyczny stres czy potraumatyczny wzrost.
    de Walden-Gałuszko K., Wyszadko A. Poczucie humoru jako skuteczna siła w przezwyciężeniu stresu.

 

Organizatorzy:

 • Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
 • Zakład Badań nad Jakością Życia GUMED
 • Zakład Medycyny Paliatywnej GUMED

 •   

Miejsce: Collegium Biomedicum GUMed  Sala B, Dębinki 1.


Koordynator konferencji:

mgr Piotr Mró, 790-019-240

Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »