INTERNETOWA PLATFORMA WSPARCIA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

INTERNETOWA PLATFORMA WSPARCIA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Telemedycyna obejmuje najnowszy sposób świadczenia usług medycznych na odległość, łącząc w sobie elementy medycyny, telekomunikacji i informatyki np. telekonsultacje, telediagnostyka, telerehabilitacja.

Telepsychiatria - czy porady przez Internet są skuteczne?
W badaniu Murphy i Parnass i wsp. (2009) pt. „Satysfakcja Klienta i porównanie wyników terapii on-line i twarzą w twarz”  autorzy nie stwierdzili istotnych różnic pomiędzy wynikami pacjentów uczestniczących w gabinetach on-line, a wynikami pacjentów leczonych w tradycyjny sposób . Z wywiadów psychiatrycznych wynika również, że telepsychiatria wydaje się być rzetelną formą porad/terapii dlatego też zarówno pacjenci jak i lekarze wyrażają wysoki poziom zadowolenia z telepsychiatrii (Fruech, 2000)  .

Internetowa Platforma Wsparcia Psychoonkologicznego (IPWP)
Jest innowacyjnym projektem realizowanym przez Zespół PsycheOn Sp. z o.o. w ramach przedsięwzięcia „Akademicki Inkubator Innowacyjności” prowadzony przez Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny (Data Techno Park), którego udziałowcem jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Z uwagi na brak w Polsce centralnego i odrębnego finansowania świadczeń psychoonkologicznych (NFZ refunduje tylko świadczenia ogólno psychologiczne, w stopniu niewystarczającym do potrzeb) projekt ma charakter komercyjny.

Cel IPWP
Projekt ma na celu promocję psychoonkologii w Polsce oraz stworzenie środowiska pozwalającego na prowadzenie nowoczesnej i efektywnej pomocy psychologicznej dla pacjentów potrzebujących wsparcia. To również przydatne narzędzie dla psychologów, psychoonkologów oraz innych profesjonalistów medycznych.
Projekt będzie składał się z dwóch części: informacyjnej i pomocowej (porady on-line)
Część informacyjna będzie największą polską stroną internetową poświęconą psychoonkologii, w której znajdą się bogate informacje przeznaczone zarówno dla pacjentów jak i profesjonalistów. Strona będzie także szerokim forum wymiany informacji pomiędzy różnymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem psychoonkologii w Polsce. Im więcej informacji na temat pomocy psychologicznej dla pacjentów onkologicznych, tym lepiej – psychoonkologia będzie miała szansę zaistnieć w świadomości decydentów i sferze zdrowia publicznego, w tym NFZ
Część przeznaczona dla pacjentów polegać będzie m.in. na internetowych poradach on-line, dla tych osób, które z różnych powodów (stan fizyczny, odległe miejsce zamieszkania, brak chęci do wizyty w gabinecie itd.) nie mogą udać się na tradycyjną wizytę. Porady on-line, nie mają oraz nie mogą zastąpić porad face to face. Mają je uzupełniać. Telepsychoonkologia nie ma być głównym zajęciem profesjonalisty – ma wzbogacać i uzupełniać jego pracę. Taka forma pracy może być szczególnie istotna dla młodych psychologów, którzy nie mają jeszcze własnych gabinetów.
Portal będzie powstawał etapami. W pierwszej kolejności powstanie część informacyjna, która będzie stopniowo powiększana o nowe informacje, w drugiej kolejności zacznie funkcjonować Poradnia On-Line, również stopniowo powiększana w zależności od potrzeb.

Korzyści uczestniczenia w projekcie IPWP?
- własna strona WWW, wysoko usytuowana w wyszukiwarkach np. Google
- własny Gabinet On-Line
- większy zakres dostępu do pacjentów
- stały kontakt z pacjentem
- możliwość umawiania wizyt przez Internet
- forum wymiany informacji z innymi specjalistami
- profesjonalne źródło informacji (strefa pacjenta, strefa profesjonalisty)
- dodatkowe źródło dochodu
- uczestniczenie w innowacyjnym w skali kraju projekcie

Spółka PsycheOn inwestuje własne środki w wytworzenie Platformy, przyszłe jej utrzymanie a także promocje psychoonkologii w Polsce. Projekt zapewni funkcjonowanie Platformy a także współistnienie i komunikację całej społeczności wokół niej zgromadzonej: pacjentów, ich rodzin, profesjonalistów medycznych oraz innych, których los psychoonkologii nie jest obojętny.

Kontakt
W przypadku zainteresowania Państwa udziałem w projekcie zarówno w części informacyjnej jak i gabinetami on-line, proszę o kontakt z Panem Pawłem Zielaznym, koordynatorem z ramienia PTPO pod adresem e-mail: pawelz@gumed.edu.pl

Do pobrania ulotka nt. Internetowej Platformy Wsparcia Psychoonkologicznego


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »