Adres korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

ul. Dębinki 2, 80-2011 Gdańsk, Polska


e-mail: office@ptpo.org.pl

tel:/fax: +48 58 349-15-73


NIP 957-079-35-39

Regon 190305060;

KRS 0000155752;

 

Konto PTPO:

BOS, o. Gdansk PL 31 1540 1098 2109 5501 0533 0002

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

ul. Dębinki 2, 80-2011 Gdańsk

 

Prezes PTPO:

dr hab. Marzena Samardakiewicz

samardakiewicz@ptpo.org.pl

 


Zastępca Prezesa PTPO:

prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko

galuszko@ptpo.org.pl

tel. +48604720058

 

Sekretarz PTPO

dr hab. Wojciech Leppert

wojciechleppert@wp.pl

tel. +48603922298


 

Skarbnik PTPO:

dr Justyna Janiszewska

jjaniszewska@gumed.edu.pl