Infolinia Onkologiczna

PUNKT  INFORMACYJNY INFOLINII ONKOLOGICZNEJ

Poszukujemy chętnych wolontariuszy do obsługi Punktu Informacyjnego

na terenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku.

Punkt będzie czynny w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych (szczegóły zostaną ustalone wkrótce).

Planowane rozpoczęcie działania Punktu to maj – czerwiec 2017r. 

Osobom chętnym zapewniamy odpowiednie, bezpłatne przeszkolenie.

 

Osoby zainteresowane współpracą są proszone o kontakt mailowy

z koordynatorką Infolinii Onkologicznej mgr Dorotą Grabowską

dgrabowska.psycholog@gmail.com

 

 

Infolinia onkologiczna

(ogólne informacje).


Psychoonkologia w Polsce – podobnie jak na całym świecie – rozwija się dynamicznie w ciągu ostatnich 20 lat. Jest to interdyscyplinarna dziedzina medycyny której główne cele to szeroko pojęta promocja zdrowia oraz łagodzenie psychicznych niekorzystnych następstw choroby i leczenia.
Cele te są realizowane u nas przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne (PTPO) od 1992 r.
Wylanoswana przez PTPO idea infolinii jest nową formą pomocy chorym i stanowi pomost pomiędzy funkcją szkolenia (w sensie dostarczenia użytecznych informacji) wszystkim osobom zainteresowanym, a funkcją udzielania im pomocy (w sensie wsparcia psychicznego, psychoterapii, rehabilitacji itp.).
Chorzy często mają opory przed zwróceniem się o pomoc bezpośrednio – łatwiej im podjąć taką próbę przez telefon.
Dzwoniąc do infolinii będzie zatem można uzyskać ogólne informacje o możliwościach wykonania szybkiej diagnostyki onkologicznej (wykaz placówek wykonujących badania USG, MRI, TK, mammografii – z zaznaczeniem które z nich posiadają certyfikowany sprzęt).
Będzie także można uzyskać:

  • a) wykaz poradni onkologicznych, przeciwbólowych, medycyny paliatywnej, hospicjów a także miejsc w których można skorzystać z pomocy psychoonkologa, rehabilitanta, itp.
  • b) wykaz sklepów medycznych (worki stomijne, peruki, protezy itp.)
  • c) wykaz organizacji pacjentów działających na terenie województwa

Poza przekazaniem w/w informacji bezpośrednio osobie dzwoniącej, dyżurant obsługujący infolinię – po zapoznaniu się z problemami tej osoby może umówić ją na spotkanie z konsultantem – psychoonkologiem (psychologiem lub psychiatrą) z prawnikiem, dietetykiem lub z przedstawicielem organizacji pacjentów.
W razie wątpliwości będzie mógł sam zasięgnąć porady telefonicznej u konsultantów – onkologa- chirurga onkologa lub psychoonkologa.
Dyżurant przed podjęciem pracy tego typu będzie przygotowany do podjęcia i poprowadzenia rozmowy, udzielania wstępnych informacji i wsparcia psychicznego.
Wszyscy dyżuranci będą wstępnie przeszkoleni (podczas dwudniowych  kursów dla wolontariuszy niemedycznych oraz studentów wydziału lekarskiego i pielęgniarskiego).
Dodatkowo dyżuranci będą odbywali cykliczne spotkania doszkalające, będą mogli wówczas przedyskutować swoje trudne sprawy związane z obsługą infolinii.
Dodatkowo będą także mieli możliwość skontaktowania indywidualnie problemów z konsultantem psychoonkologiem, prawnikiem, przedstawicielem organizacji pacjentów itp.
Przewiduje się także współpracę z Centrum Interwencji Kryzysowej w zakresie pomocy przy pełnieniu dyżurów i wymiany doświadczeń podczas szkoleń.
Przeprowadzone podczas dyżurów rozmowy wraz z opisem zgłoszonych problemów będą stanowiły bazę infolinii.
Okresowo sporządzane na tej podstawie sprawozdania będą źródłami informacji na temat głównych potrzeb i trudności chorych i/lub ich rodzin.
W województwie pomorskim Infolinia Onkologiczna będzie działała w Wojewódzkim Centrum Onkologii które zapewni w tym celu lokal i telefon dla dyżurów udostępni pomieszczenia na organizację szkoleń i specjalistycznych porad a także przechowywanie dokumentacji i elektronicznej bazy danych.
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne organizuje szkolenia dla dyżurantów, zapewnia wsparcie i doradztwo dla osób dyżurujących, bierze udział w rekrutacji wolontariuszy i organizuje prace dyżurantów.
Rozpoczęcie obsługi infolinii poprzedzi kampania reklamowa, umieszczenie informacji na stronach internetowych i ulotkach w przychodniach i gabinetach lekarskich, aptekach itp.
Akcja tego typu jest konieczna po to, aby informacje o możliwości skorzystania z infolinii dotarły do możliwie największej liczby osób, którym tą drogą można będzie pomóc.