Termometr dystresu


Bardzo zachęcamy do wprowadzenia we wszystkich oddziałach onkologicznych Termometru Dystresu jako badania rutynowego [Termometr distresu] .
Badanie to powinno składać się z dwóch części.
  1.  Prośba o zakreślenie stopnia distresu na termometrze.
  2. Osoby, które określiły swój poziom distresu na 5 i więcej powinny być przebadane według stresorów szczegółowych i należy im udzielić pomocy w obszarze który okazał się stresogenny.

Autoryzacja polskiej adaptacji Termometru Dystresu za zgodą American Cancer Society wykonana przez Zespół w składzie:
  • dr n.hum. Jolanta Życińska - Katedra Psychologii Zdrowia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • lek. Ewa Wojtyna - Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
  • mgr Alicja Heyda - Centrum Onkologii w Gliwicach
  • mgr Anna Syska-Bielak - Centrum Onkologii w Gliwicach