Nowe wyzwania psychoonkologii w medycynie.

W dniu 30 września 2016 roku w Gdańsku obradowali psychoonkolodzy podczas konferencji pt. „Nowe wyzwania psychoonkologii w medycynie”. Zjazd został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Zakład Badań nad Jakością Życia GUMed i Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed. Prelegenci zaprezentowali najnowsze modele i standardy opieki psychospołecznej nad pacjentami z zaawansowaną chorobą oraz ich rodzinami, a także wyniki badań naukowych dotyczących dobrostanu psychicznego pacjentów chorych na nowotwory. Program obejmował również wykłady dotyczące opieki zorientowanej na pacjenta, planowania opieki u kresu życia, a także prezentację projektu wprowadzenia do polskiego prawa instytucji pełnomocnika medycznego. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących profesjonalizmu w psychoonkologii oraz stresu potraumatycznego, a także przekonali się o tym, w jaki sposób poczucie humoru może pomóc w przezwyciężaniu stresu.

Podczas konferencji obradowało Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, które wybrało nowe władze na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu Głównego została dr hab. Marzena Samardakiewicz.

Program Konferencji

Więcej zdjęć...

Czytaj całość
 

Podczas Konferencji przewidziane jest Walne Zgromadzenie PTPO i Wybór władz Towarzystwa.


Program

 

Konferencja: NOWE WYZWANIA PSYCHOONKOLOGII W MEDYCYNIE

Gdańsk, 30 września 2016 r. Collegium Biomedicum GUMed  Sala B

30 września 2016 r. (PIĄTEK)

 

09.45 – 10.00     Otwarcie konferencji

 

Czytaj całość
 

 

W dniach 25-26 maja 2012 r. odbyła się we Władysławowie 11 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna. Uczestniczyło w niej 250 osób.

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy serdecznie za obecność i aktywne uczestnictwo.

Spośród wielu bardzo interesujących doniesień szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia duchowości i sensu życia bazujące na logoteorii Frankla. Dominującym tematem podczas sesji plenarnej i kontynuowanym następnie przez wielu prelegentów były problemy w zakresie psychologii pozytywnej, szczególnie w aspekcie potraumatycznego rozwoju.

Bardzo ciekawe były także problemy psychoonkologii dzieci i młodzieży prezentowane z pozycji własnych doświadczeń prelegentów.

Doniesienia na temat stanu psychoonkologii w różnych krajach tzw. Dawnego Bloku Wschodniego Europy zainicjowały kontakty między poszczególnymi ośrodkami co daje nadzieję na ich ściślejszą współpracę i dalszy rozwój psychoonkologii w tych krajach.

Spodziewamy się także że interesująca problematyka przedstawiona w wykładach i doniesieniach w czasie poszczególnych sesji stanie się inspiracją do dalszych badań i przyczyni do dalszego rozwoju polskiej psychoonkologii.

Zapraszamy do obejrzenia galerii 11.OKPO

 

 

 

Czytaj całość
 

Program Konferencji

 

Czytaj całość
 

Po konferencji słów kilka... 

http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-001.jpg

Szanowni Uczestnicy 9 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej
Dziękuję bardzo za udział i aktywne uczestnictwo w Konferencji. Ponawiam apel o przesyłanie swoich propozycji w zakresie poprawy naszej aktywności, przyłączenia się do pomocy chorym w różnych częściach Polski przez podanie swoich namiarów i określenia możliwości pomocy.
Chcielibyśmy, żeby nadal krajowa Szkoła Psychoonkologii mogła kontynuować szkolenie personelu medycznego a w szczególności psychologów zatrudnionych w jednostkach onkologicznych – ponieważ borykamy się obecnie z dużymi trudnościami finansowymi prosimy o podpowiedź w jaki sposób moglibyśmy zdobyć pieniądze na realizację tych zadań (nie jesteśmy dobrymi menadżerami…)
Bardzo zachęcamy do wprowadzenia we wszystkich oddziałach onkologicznych Termometru Dystresu jako badania rutynowego [Termometr distresu].
Badanie to powinno składać się z dwóch części.
  1. Prośba o zakreślenie stopnia distresu na termometrze.
  2. Osoby, które określiły swój poziom distresu na 5 i więcej powinny być przebadane według stresorów szczegółowych i należy im udzielić pomocy w obszarze który okazał się stresogenny.

http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-002.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-003.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-004.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-005.jpg

Życzę powodzenia i serdecznie pozdrawiam w imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Krystyna de Walden - Gałuszko

Gdańsk 05.06.2007 r.
 

Sprawozdanie z 9 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej


W dniach 1-2 czerwca 2007 r. odbyła się w Gdańsku 9 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna.
Program był bardzo bogaty a prezentowana tematyka urozmaicona. Wśród wielu bardzo ciekawych wykładów i doniesień można było ustalić 4 wiodące grupy problemów.
Pierwsza grupa zagadnień to propozycje praktyczne różnych form pomocy psychologicznej prezentowane w bardzo szerokim zakresie (np. metoda Simontona, muzykoterapia, kinezyterapia). Problemy te były również przedstawiane w sposób pogłębiony podczas sesji warsztatowych (np. terapia śmiechem, choreoterapia, interwencja poznawczo – behawioralna).
Tak szerokie ujęcie w/w zagadnień odróżnia tę konferencję od dotychczasowych (nastawionych bardziej na diagnozę psychologiczną i świadczy o tym, że zmierzamy obecnie w kierunku wprowadzania teoretycznej wiedzy do praktyki – co cieszy.
Druga grupa zagadnień to bardzo szeroko omawiana psychoonkologia dzieci i młodzieży. Ciekawe wykłady, prezentacje i dyskusje zaowocowały powołaniem Sekcji Psychoonkologii Dziecięcej w ramach Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Nowej Sekcji życzymy dużo sukcesów i zapału który wykazały osoby ją powołujące.
Kolejna grupa zagadnień – zawsze obecna na każdej Konferencji – to opieka paliatywna. Jest to zrozumiałe ze względu na ogromną rolę problemów psychoonkologicznych w pomocy osobom u kresu życia i ich rodzinom.
Ostatnia grupa tematów zawarta między innymi w sesji „Problemy organizacji i edukacji w psychoonkologii” stała się okazją wymiany bardzo ciekawych i inspirujących doświadczeń osób zaangażowanych w działalność stowarzyszeń wspierających pacjentów onkologicznych.
W konferencji brało udział ok. 250 osób. Dyskusja zarówno podczas sesji jak i w kuluarach była bardzo żywa i interesująca.
Mam nadzieję, że uczestnicy Konferencji wezmą sobie do serca apel organizatorów Konferencji o wprowadzenie we wszystkich oddziałach onkologicznych Termometru Stresu jako badania rutynowego wchodzącego w skład algorytmu postępowania z chorym onkologicznym.
Następną – jubileuszową 10 Konferencję przewidujemy za 2 lata.

Krystyna de Walden – Gałuszko
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 9 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej
 
 

                                                                                                            Patronat medialny:                          

W dniach 30.09-01.10.2005 r. odbyła się w Juracie 8 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna. Uczestniczyło w niej ok. 320 osób. W pierwszym dniu Konferencji uczestniczyli w niej goście z USA Mitch Golant (z Los Angeles), Scharry Shachter i Andy Rot (z Nowego Jorku)h. Dzień ten był poświęcony problemom pomocy psychologicznej pacjentom z chorobą nowotworową.
Czytaj całość
 

VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Gdańsk 2001 r.

Załączamy niżej kilka archiwalnych zdjęć z VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego która odbywała się w 5-6 października 2001 r. w Gdańsku. Napewno ktoś się rozpozna.