Zawód psychoonkolog - KONSULTACJE

W związku z informacją jaką uzyskaliśmy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w nawiązaniu do szerokiej dyskusji eksperckiej przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

 

  1. „Psychoonkolog to osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra psychologii lub lekarza medycyny, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii.
  2. Osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia studiów z zakresu psychoonkologii, a nie spełniają kryteriów ukończenia studiów psychologicznych lub lekarskich, nabyły lub udoskonaliły umiejętności w ramach systemu ustawicznego kształcenia zawodowego.
  3. W związku z istniejącą w kraju grupą specjalistów psychologów i lekarzy którzy posiadają wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentem chorym na raka uważamy, że osoby te powinny uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu psychoonkologa bez ukończenia studiów w zakresie psychoonkologii, a po egzaminie zorganizowanym przez Komisję Ekspertów w dziedzinie psychoonkologii i dziedzin pokrewnych.
  4. Certyfikat z zakresu psychoonkologii jest przyznawany osobom spełniającym kryteria procesu certyfikacyjnego. Certyfikat jest dowodem wysokiego poziomu kompetencji zdobytych w trakcie ustawicznego kształcenia w formie studiów podyplomowych, udziału w konferencjach, stażach. Certyfikat potwierdza poszerzenie i pogłębienie umiejętności i kompetencji w ramach swojego zawodu ( np. psychologa, lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, dietetyka) i stanowi podstawę do podwyższenia oceny kwalifikacji pracownika.

Zarząd PTPO podejmuje starania by organy zarządzające podmiotami leczniczymi wyżej punktowały zadania wykonywane przez pracowników posiadających certyfikat psychoonkologa.

Załącznik 1.
Kompetencje zawodowe psychoonkologa

Czytaj całość
 

Kielce. Kurs z psychoonkologii dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych

data wydarzenia: od 2014-11-29 do 2015-10-03

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach i Katolickie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych im. św. Franciszka z Asyżu zapraszają na kolejną edycję bezpłatnego kursu dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych, który rozpocznie się 29 listopada 2014 w Kielcach. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia psychoonkologiczne, socjalne oraz etyczno-moralne. Celem kursu jest przekazanie wiedzy przybliżającej sytuację chorego i jego bliskich.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w bezpośrednią opiekę nad naszymi podopiecznymi i dołączyć do grona naszych wolontariuszy.

Ma on na celu przygotowanie do posługi, a więc przekazanie wiedzy przybliżającej sytuację chorego i jego bliskich w okresie choroby, głównie choroby nowotworowej; umiejętności - jak postępować.

Czytaj całość
 

ZAPRASZA NA SPOTKANIE
GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB CHORYCH NA NOWOTWORY I ICH BLISKICH    

NAJBLIŻSZY TERMIN: 20 LISTOPAD 2014


Spotkania dla osób, które zmagają się z chorobą nowotworową i ich bliskich, prowadzone przez terapeutkę Martę Błażejewską.
Intencją spotkań jest wspieranie procesu zdrowienia poprzez podnoszenie jakości życia oraz podtrzymywanie nadziei. Służą one wymianie doświadczeń, myśli i uczuć z innymi chorymi, rozwijaniu swoich umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i komunikowania. Obecność osób w podobnej sytuacji życiowej daje poczucie wspólnoty, będące źródłem wsparcia.

Czytaj całość
 

Zwrotnik Raka. Kampania Społeczna Promująca Psychoonkologię organizowana jest już po raz 9-ty w Poznaniu.

Rok rocznie przyciąga rzeszę osób zainteresowanych zdrowieniem z choroby onkologicznej. Sample Image
Celem wydarzenia jest promowanie istoty psychoonkologii i umożliwienie osobą 

chorujących oraz specjalistom poszerzenie wiedzy z zakresu radzenia sobie z chorobą.

25-26 października odbędzie się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. 

WIĘCEJ O WYDARZENIU NA WWW.PSYCHESOMAPOLIS.ORG/ZR 

Czytaj całość
 

 „OSWOIĆ STRES” TRENING ANTYSTRESOWY

NAJBLIŻSZY TERMIN: 15– 16 listopad 2014
Trening odbędzie się w sobotę i niedzielę godz.: 10.00-18.00

Choroba nowotworowa i proces leczenia są źródłem stresu dla samych chorych i dla ich bliskich. Jednocześnie coraz więcej wiemy o negatywnym wpływie stresu na układ odpornościowy i proces zdrowienia. Ponieważ w chorobie i w życiu stresu nie da się uniknąć, warto poznać skuteczne sposoby jego opanowania.

Czytaj całość
 

 Już 11 października 2014 roku Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN zaprasza do świętowania 15-lecia swojej działalności. Najważniejszą częścią tego jubileuszu będzie otwarcie pierwszego w Polsce stacjonarnego CENTRUM PSYCHOONKOLOGII przy ul. Zielony Dół 4 w Krakowie.


Od godziny 12.00 do 17.00 w nowo otwartym CENTRUM i otaczającym go ogrodzie organizujemy prozdrowotny piknik pod hasłem "SZARLOTKOWY OGRÓD ZDROWIA".

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Krakowa. Chcemy, żeby CENTRUM PSYCHOONKOLOGII stało się dla Was miejscem, w którym będziecie często i chętnie bywać.

Tego dnia chcemy przygotować dla Was szereg aktywności związanych z promocją zdrowego trybu życia.
Czytaj całość
 

Podsumowanie I Edycji studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej

Dobiegła końca pierwsza edycja  studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej 2013/2014. Uroczystość zakończenia studiów zaszczyciła swoją obecnością Pani Wiceprezydent Gdańska Ewa Kamińska, która wraz z Kierownikiem studiów prof. dr hab. n. med. Mikołajem Majkowiczem wręczyła dyplomy 40-stu absolwentom. Następnie zaproszeni goście i absolwenci wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołu wokalno-muzycznego White  (Chocolate Trio w składzie: Marta Raźniaczyk, Marek Grącki i Krzysztof Basiński, który uświetnił to szczególne wydarzenie.

Czytaj całość
 


 

Studia psychoonkologiczne w Akademii Ignatianum w Krakowie

 

Psychoonkologia, Rok 2014, tom  1

 Spis treści:

Artykuł oryginalny

Czynniki psychologiczne istotne w procesie transplantacji komórek krwiotwórczych
Karolina Jakitowicz, Agnieszka Piekarska
Psychoonkologia 2014, 1: 1–7


Związek stylu przywiązania z poziomem emocji negatywnych u osób chorych onkologicznie
Iwona Wasilewko, Mikołaj Majkowicz, Agata Zdun-Ryżewska
Psychoonkologia 2014, 1: 8–16


Ocena jakości życia u chorych na nowotwory – zalecenia dla personelu oddziałów onkologicznych i medycyny paliatywnej
Wojciech Leppert, Maria Forycka, Krystyna de Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Tomasz Buss
Psychoonkologia 2014, 1: 17–29 


Podsumowanie dwuletniej działalności Infolinii Onkologicznej na Pomorzu
Dorota Grabowska, Izabela Malicki, Małgorzata Chrzanowska, Krystyna de Walden-Gałuszko
Psychoonkologia 2014, 1: 30–34


Kontrola emocji a lęk, agresja i zaburzenia o charakterze depresyjnym u rodziców dzieci chorych onkologicznie
Grażyna Cepuch, Katarzyna Wojnar-Gruszka, Katarzyna Gdańska
Psychoonkologia 2014, 1: 35–41

 
 

Badanie stopnia wypalenia zawodowego pracowników jednostek onkologicznych, paliatywnych i hospicyjny


Szanowni Państwo
 
Sekretarz IPOS (Międzynarodowego Towarzystwa Psychoonkologicznego) przesłał kwestionariusz określający stopień wypalenia zawodowego do wszystkich Europejskich Towarzystw Krajowych z prośbą o rozesłanie ich do pracowników jednostek onkologicznych, paliatywnych i hospicyjnych.

Spełniając jego prośbę przesyłam Państwu link do kwestionariusza który dzięki uprzejmości p. Anny Długołęckiej i p. Pauliny Zielińskiej został przetłumaczony według zasad obowiązujących przy tłumaczeniu takiego narzędzia.

Prosimy uprzejmie o wypełnienie on-line ankiety.

https://docs.google.com/forms/d/1TWAZCDv5Q2X1Vg2dlSG1GSq-g6I9aNS15EsOef9w4r0/viewform?usp=send_form


Z góry dziękuję za współpracę.
prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

 

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dziękuje za przekazany przez Polskie Towarzystw Psychoonkologiczne (przy piśmie z dnia 26 listopada 2012 r.) wniosek o wpisanie do klasyfikacji zawodów i specjalności nowego zawodu „Psycholokolog".

 

Państwa wniosek był przedmiotem analizy Zespołu ekspertów przygotowujących projekt aktualizowanej klasyfikacji zawodów i specjalności.

Zawód „Psychoonkolog" - na wniosek ekspertów został wprowadzony do projektu klasyfikacji, pod pozycją 228909 - i usytuowany w grupie elementarnej 2289 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.). Projekt nowego rozporządzenia, wraz z zaktualizowaną klasyfikacją jest obecnie przedmiotem konsultacji z resortami i partnerami społecznymi. Udostępniony jest również na stronie głównej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.praca.aov.pl w zakładce: Projektowane akty prawne. Planuje się, że rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

[Skan dokumentu]

 

 

Zapraszamy do obejrzenia wykładu dr MariuszA Wirgi
"Praktyczny, wszechstronny i wewnętrznie spójny program interwencji psychoonkologicznej - współczesna Terapia Simontonowska"

 

 

Problemy psychospołeczne i duchowe u pacjentów z zaawansowanymi i wyniszczającymi chorobami

Zagadnienia prawne i etyczne w opiece paliatywnej

Problemy oceny jakości organizacji i jakości życia pacjentów w opiece paliatywnej

 

 

"Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024"

Informujemy, że przedstawiciel Polskiego Towarzystwa
Psychoonkologicznego uczestniczyli w pracach programu
"Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024", która w formie materiałów do konsultacji społecznych została umieszczona na stronie www.walkazrakiem.pl

W materiałach tych w części V. Jakość życia w trakcie i po leczeniu.

Sformułowano cel 28: przywrócenie pacjentom sprawności.

Działania w kierunku zrealizowania w/w celu 28.1 określono jako zapewnienie wsparcia psychologicznego w trakcie i po leczeniu - którego treść drukujemy poniżej.

Czytaj całość
 

Cancer-plan

Informujemy, że trwają dyskusje w ramach Cancer-planu, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne na temat przeorganizowania opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową.

Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego uczestniczy w pracach komisji poświęconej tym tematom.

Konkretne wnioski z prac poszczególnych komisji zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia.

 

Pogotowie psychoonkologiczne

Szanowni Państwo Psychologowie, Psychiatrzy, Psychoterapeuci ze wszystkich stron Polski.


W związku z licznymi pytaniami i dużym zainteresowaniem możliwością uzyskania pomocy psychologicznej ze strony osób z chorobą nowotworową lub ich rodzin zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie nam swoich namiarów (telefonu, adresu) do współpracy z nami. Chcielibyśmy stworzyć listę osób chętnych do pomocy w różnych częściach kraju.
Na załączonej mapce umieściliśmy miejscowości gdzie udzielają pomocy psychoonkologicznej osoby zgłaszające się do nas.

Aby uzyskać bezpośredni kontaktakt z psychoonkologiem, osoby potrzebujące pomocy prosimy o e-mail na adres galuszko@ptpo.org.pl.
Sprawdź także czy w twoim mieście istniej pomoc stacjonarna psychoonkologa realizowana przez Unicorn lub Akademię Walki z Rakiem.

 
Dziękuję i czekam.
Prof. Krystyna de Walden - Gałuszko
 

 

 

PSYCHOONKOLOG oficjalnie UJĘTY w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 


Miło nam pinformować że w Załączniku nr 1 "Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej ." do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej  w punkcie 1. p.pkt. 3. został ujęty psychoonkolog jako członek personelu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

 

 

INTERNETOWA PLATFORMA WSPARCIA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Telemedycyna obejmuje najnowszy sposób świadczenia usług medycznych na odległość, łącząc w sobie elementy medycyny, telekomunikacji i informatyki np. telekonsultacje, telediagnostyka, telerehabilitacja.

Telepsychiatria - czy porady przez Internet są skuteczne?
W badaniu Murphy i Parnass i wsp. (2009) pt. „Satysfakcja Klienta i porównanie wyników terapii on-line i twarzą w twarz”  autorzy nie stwierdzili istotnych różnic pomiędzy wynikami pacjentów uczestniczących w gabinetach on-line, a wynikami pacjentów leczonych w tradycyjny sposób . Z wywiadów psychiatrycznych wynika również, że telepsychiatria wydaje się być rzetelną formą porad/terapii dlatego też zarówno pacjenci jak i lekarze wyrażają wysoki poziom zadowolenia z telepsychiatrii (Fruech, 2000)  .

Internetowa Platforma Wsparcia Psychoonkologicznego (IPWP)
Jest innowacyjnym projektem realizowanym przez Zespół PsycheOn Sp. z o.o. w ramach przedsięwzięcia „Akademicki Inkubator Innowacyjności” prowadzony przez Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny (Data Techno Park), którego udziałowcem jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Z uwagi na brak w Polsce centralnego i odrębnego finansowania świadczeń psychoonkologicznych (NFZ refunduje tylko świadczenia ogólno psychologiczne, w stopniu niewystarczającym do potrzeb) projekt ma charakter komercyjny.

Czytaj całość
 
 

W dniach 25-26 maja 2012 r. odbyła się we Władysławowie 11 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna. Uczestniczyło w niej 250 osób.

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy serdecznie za obecność i aktywne uczestnictwo.

Spośród wielu bardzo interesujących doniesień szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia duchowości i sensu życia bazujące na logoteorii Frankla. Dominującym tematem podczas sesji plenarnej i kontynuowanym następnie przez wielu prelegentów były problemy w zakresie psychologii pozytywnej, szczególnie w aspekcie potraumatycznego rozwoju.

Bardzo ciekawe były także problemy psychoonkologii dzieci i młodzieży prezentowane z pozycji własnych doświadczeń prelegentów.

Doniesienia na temat stanu psychoonkologii w różnych krajach tzw. Dawnego Bloku Wschodniego Europy zainicjowały kontakty między poszczególnymi ośrodkami co daje nadzieję na ich ściślejszą współpracę i dalszy rozwój psychoonkologii w tych krajach.

Spodziewamy się także że interesująca problematyka przedstawiona w wykładach i doniesieniach w czasie poszczególnych sesji stanie się inspiracją do dalszych badań i przyczyni do dalszego rozwoju polskiej psychoonkologii.

Zapraszamy do obejrzenia galerii 11.OKPO

 

 

 

Psychoonkologia w praktyce klinicznej. 

 Książka jest podsumowaniem ponad dwudziestoletniej pracy autorki z pacjentami onkologicznymi w różnych stadiach choroby. Zawiera konkretne propozycje pomocy psychologicznej dla chorych i ich rodzin w różnych sytuacjach życiowych.
Omówiono w niej m.in.:
 ■ różnice w sposobie przeżywania choroby w zależności od wieku i etapu
    choroby;
 ■ wsparcie psychologiczne w uciążliwych dla pacjenta problemach,
    wynikających z terapii onkologicznej i jej skutków ubocznych;
 ■ pomoc psychologiczną dla chorych we wszystkich fazach choroby;
 ■ metody psychoterapeutyczne stosowane w pracy z chorymi i ich rodzinami;
 ■ pomoc rodzinom chorych, zwłaszcza osobom osieroconym;
 ■ łagodzenie stresu towarzyszącego pracownikom medycznym i zapobieganie
    zespołowi wypalenia;
 ■ problemy etyczno-prawne w psychoonkologii.

Publikacja będzie pomocna lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, onkolo¬gom, pielęgniarkom, psychologom, pracownikom hospicjów oraz studentom uczelni medycznych i wydziałów psychologicznych innych uczelni.

Więcej informacji i możliwość zakupu książki na stronie Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

 
Autorka: Prof. Krystyna de Walden-Gauszko - wieloletni pracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Zainicjowała utworzenie w 2005 roku Krajowej Szkoły Psychoonkologii.