WEEKENDOWY WARSZTAT PSYCHOEDUKACYJNY WG PROGRAMU SIMONTONA

NAJBLIŻSZY TERMIN: 11-12.04.2015
Spotkanie odbędzie się w sobotę i niedzielę
godz.: 10.00 – 18.00 (z przerwą na obiad)
opłata: bezpłatne


Warsztat ma charakter psychoedukacyjny, jego celem jest poprawa jakości życia i wzmocnienie procesu zdrowienia. Uczestnicy uczą się radzenia sobie z trudnymi emocjami towarzyszącymi chorobie poprzez pracę nad przekonaniami oraz pracę z wyobraźnią w oparciu o Racjonalną Terapię Zachowania. Korzystając z możliwości pracy w grupie, poszukujemy indywidualnej drogi do zdrowia, kierowanej osobistymi wartościami i potrzebami. Proponowane ćwiczenia, związane z refleksją osoby chorej nad znaczeniem choroby, umiejętnością radzenia sobie ze stresem oraz nad jej relacjami ze sobą samą i z bliskimi wyznaczają kierunki zmian życiowych, sprzyjających procesowi zdrowienia.

Czytaj całość
 

Uwaga superwizorzy z zakresu psychoonkologii.

Proponujemy Państwu całodniowe (10-16) spotkanie superwizorów z  zakresu psychoonkologii w dniu 29 maja 2015 r. w Gdańsku.

Treścią naszego spotkania będzie wymiana doświadczeń w zakresie pracy superwizyjnej , omówienie sposobów prowadzenia pracy i ewentualne trudności, a także przedyskutowanie możliwości i kierunków rozwoju zawodowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 15 kwietnia 2015 r, na mój adres e-mailowy: galuszko@ptpo.org.pl.

Koszt uczestnictwa 50 PLN.

Osoby prowadzące. mgr Bożena Winch, dr Ewa Wojtyna, prof. Krystyna de Walden-Gałuszko

 

Certyfikat  Psychoonkologa

Informujemy, że osoby które pragną uzyskać Certyfikat Psychoonkologa w trybie zwyczajnym powinny przesłać wymagane dokumenty do dnia 15 maja 2015 r, na adres Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Zakład Medycyny Paliatywnej, Dębinki 2, 80-211 Gdańsk.

Posiedzenie komisji Certyfikacyjnej przewidziano na dzień 23 czerwca 2015 r. w Gdańsku.

 

 

Stanowisko Zarządu   Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w sprawie zwodu psychoonkologa.


W związku z definicją Ministerstwa Zdrowia określającą psychoonkologa jako osobę posiadającą wykształcenie psychologiczne lub medyczne która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii.

Zarząd PTPO oświadcza, że odbyte przez te osoby studia podyplomowe z psychoonkologii poszerzają zakres wiedzy i umiejętności w ramach podstawowego wykształcenia.

W związku z powyższym, uważamy, że:

  • 1) pielęgniarka która ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii jest uprawniona do posługiwania się tytułem mgr pielęgniarstwa - psychoonkolog,

  • 2) psycholog - mgr psychologii - psychoonkolog,

  • 3) lekarz - lekarz - psychoonkolog itp.

 

Psychoonkologia, Rok 2014, tom  3

 Spis treści:

Artykuł oryginalny

Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a cechy osobowości typu D u osób z chorobą nowotworową
Kinga Pinker, Mariola Bidzan
Psychoonkologia 2014; 3: 83–88


Ocena wpływu wsparcia społecznego na psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej pacjentów w trakcie leczenia paliatywnego lub radykalnego
Julia Wyszomirska, Maksymilian Gajda, Jacek Janas, Mariusz Gomulski, Jerzy Wydmański
Psychoonkologia 2014; 3: 89–96


Amazońskie dylematy. Powody rezygnacji kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi z zabiegu rekonstrukcji piersi
Emilia Mazurek
Psychoonkologia 2014; 3: 97–105


Wybrane aspekty współpracy lekarzy i psychologów na podstawie wyników badania pilotażowego przeprowadzonego w hospicjach, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych
Anna Wyszadko, Leszek Pawłowski, Justyna Janiszewska, Monika Lichodziejewska-Niemierko
Psychoonkologia 2014; 3: 106–115


Przekonania studentów medycyny dotyczące leczenia choroby nowotworowej – doniesienie wstępne
Agata Zdun-Ryżewska, Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Mikołaj Majkowicz, Iwona Wasilewko
Psychoonkologia 2014; 3: 116–122

 

Psychoonkologia, Rok 2014, tom  2

 Spis treści:

Artykuł oryginalny

Lokalizacja kontroli bólu a strategie radzenia sobie z bólem przewlekłym u pacjentów leczonych z powodu raka płuc i raka jelita grubego
Małgorzata Anna Basińska, Anna Andruszkiewicz
Psychoonkologia 2014, 2: 43–50


Psychologiczne uwarunkowania jakości życia pacjentek poddanych radioterapii w odniesieniu do stopnia zaawansowania choroby i wieku
Katarzyna Guzińska, Joanna Dziedziul, Agata Rudnik
Psychoonkologia 2014, 2: 51–58


Poczucie koherencji i duchowość – czynniki chroniące przed wypaleniem zawodowym osoby, które zajmują się pomocą medyczną i psychospołeczną pacjentom z chorobami nowotworowymi. Doniesienie wstępne
Agnieszka Kulczycka-Dopiera
Psychoonkologia 2014, 2: 59–65

Artykuł poglądowy

Jakość życia chorych na raka jajnika
Joanna Kozaka
Psychoonkologia 2014, 2: 66–72

Opis przypadku

Dolegliwości ortopedyczne w przerzutowym raku płuca – opis przypadku. Specyfika podejścia
Marcin Nowak, Ilona Bidzan, Konrad Śniegowski, Paweł Cieśla
Psychoonkologia 2014, 2: 73–81
Streszczenie Treść artykułu

 

Zwrotnik Raka. Kampania Społeczna Promująca Psychoonkologię organizowana jest już po raz 9-ty w Poznaniu.

Rok rocznie przyciąga rzeszę osób zainteresowanych zdrowieniem z choroby onkologicznej. Sample Image
Celem wydarzenia jest promowanie istoty psychoonkologii i umożliwienie osobą 

chorujących oraz specjalistom poszerzenie wiedzy z zakresu radzenia sobie z chorobą.

25-26 października odbędzie się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. 

WIĘCEJ O WYDARZENIU NA WWW.PSYCHESOMAPOLIS.ORG/ZR 

Czytaj całość
 

 Już 11 października 2014 roku Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN zaprasza do świętowania 15-lecia swojej działalności. Najważniejszą częścią tego jubileuszu będzie otwarcie pierwszego w Polsce stacjonarnego CENTRUM PSYCHOONKOLOGII przy ul. Zielony Dół 4 w Krakowie.


Od godziny 12.00 do 17.00 w nowo otwartym CENTRUM i otaczającym go ogrodzie organizujemy prozdrowotny piknik pod hasłem "SZARLOTKOWY OGRÓD ZDROWIA".

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Krakowa. Chcemy, żeby CENTRUM PSYCHOONKOLOGII stało się dla Was miejscem, w którym będziecie często i chętnie bywać.

Tego dnia chcemy przygotować dla Was szereg aktywności związanych z promocją zdrowego trybu życia.
Czytaj całość
 

Podsumowanie I Edycji studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej

Dobiegła końca pierwsza edycja  studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej 2013/2014. Uroczystość zakończenia studiów zaszczyciła swoją obecnością Pani Wiceprezydent Gdańska Ewa Kamińska, która wraz z Kierownikiem studiów prof. dr hab. n. med. Mikołajem Majkowiczem wręczyła dyplomy 40-stu absolwentom. Następnie zaproszeni goście i absolwenci wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołu wokalno-muzycznego White  (Chocolate Trio w składzie: Marta Raźniaczyk, Marek Grącki i Krzysztof Basiński, który uświetnił to szczególne wydarzenie.

Czytaj całość
 


 

Studia psychoonkologiczne w Akademii Ignatianum w Krakowie

 

Psychoonkologia, Rok 2014, tom  1

 Spis treści:

Artykuł oryginalny

Czynniki psychologiczne istotne w procesie transplantacji komórek krwiotwórczych
Karolina Jakitowicz, Agnieszka Piekarska
Psychoonkologia 2014, 1: 1–7


Związek stylu przywiązania z poziomem emocji negatywnych u osób chorych onkologicznie
Iwona Wasilewko, Mikołaj Majkowicz, Agata Zdun-Ryżewska
Psychoonkologia 2014, 1: 8–16


Ocena jakości życia u chorych na nowotwory – zalecenia dla personelu oddziałów onkologicznych i medycyny paliatywnej
Wojciech Leppert, Maria Forycka, Krystyna de Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Tomasz Buss
Psychoonkologia 2014, 1: 17–29 


Podsumowanie dwuletniej działalności Infolinii Onkologicznej na Pomorzu
Dorota Grabowska, Izabela Malicki, Małgorzata Chrzanowska, Krystyna de Walden-Gałuszko
Psychoonkologia 2014, 1: 30–34


Kontrola emocji a lęk, agresja i zaburzenia o charakterze depresyjnym u rodziców dzieci chorych onkologicznie
Grażyna Cepuch, Katarzyna Wojnar-Gruszka, Katarzyna Gdańska
Psychoonkologia 2014, 1: 35–41

 
 

Badanie stopnia wypalenia zawodowego pracowników jednostek onkologicznych, paliatywnych i hospicyjny


Szanowni Państwo
 
Sekretarz IPOS (Międzynarodowego Towarzystwa Psychoonkologicznego) przesłał kwestionariusz określający stopień wypalenia zawodowego do wszystkich Europejskich Towarzystw Krajowych z prośbą o rozesłanie ich do pracowników jednostek onkologicznych, paliatywnych i hospicyjnych.

Spełniając jego prośbę przesyłam Państwu link do kwestionariusza który dzięki uprzejmości p. Anny Długołęckiej i p. Pauliny Zielińskiej został przetłumaczony według zasad obowiązujących przy tłumaczeniu takiego narzędzia.

Prosimy uprzejmie o wypełnienie on-line ankiety.

https://docs.google.com/forms/d/1TWAZCDv5Q2X1Vg2dlSG1GSq-g6I9aNS15EsOef9w4r0/viewform?usp=send_form


Z góry dziękuję za współpracę.
prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

 

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dziękuje za przekazany przez Polskie Towarzystw Psychoonkologiczne (przy piśmie z dnia 26 listopada 2012 r.) wniosek o wpisanie do klasyfikacji zawodów i specjalności nowego zawodu „Psycholokolog".

 

Państwa wniosek był przedmiotem analizy Zespołu ekspertów przygotowujących projekt aktualizowanej klasyfikacji zawodów i specjalności.

Zawód „Psychoonkolog" - na wniosek ekspertów został wprowadzony do projektu klasyfikacji, pod pozycją 228909 - i usytuowany w grupie elementarnej 2289 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.). Projekt nowego rozporządzenia, wraz z zaktualizowaną klasyfikacją jest obecnie przedmiotem konsultacji z resortami i partnerami społecznymi. Udostępniony jest również na stronie głównej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.praca.aov.pl w zakładce: Projektowane akty prawne. Planuje się, że rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

[Skan dokumentu]

 

 

Zapraszamy do obejrzenia wykładu dr MariuszA Wirgi
"Praktyczny, wszechstronny i wewnętrznie spójny program interwencji psychoonkologicznej - współczesna Terapia Simontonowska"

 

 

Problemy psychospołeczne i duchowe u pacjentów z zaawansowanymi i wyniszczającymi chorobami

Zagadnienia prawne i etyczne w opiece paliatywnej

Problemy oceny jakości organizacji i jakości życia pacjentów w opiece paliatywnej

 

 

"Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024"

Informujemy, że przedstawiciel Polskiego Towarzystwa
Psychoonkologicznego uczestniczyli w pracach programu
"Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024", która w formie materiałów do konsultacji społecznych została umieszczona na stronie www.walkazrakiem.pl

W materiałach tych w części V. Jakość życia w trakcie i po leczeniu.

Sformułowano cel 28: przywrócenie pacjentom sprawności.

Działania w kierunku zrealizowania w/w celu 28.1 określono jako zapewnienie wsparcia psychologicznego w trakcie i po leczeniu - którego treść drukujemy poniżej.

Czytaj całość
 

Cancer-plan

Informujemy, że trwają dyskusje w ramach Cancer-planu, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne na temat przeorganizowania opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową.

Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego uczestniczy w pracach komisji poświęconej tym tematom.

Konkretne wnioski z prac poszczególnych komisji zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia.

 

Pogotowie psychoonkologiczne

Szanowni Państwo Psychologowie, Psychiatrzy, Psychoterapeuci ze wszystkich stron Polski.


W związku z licznymi pytaniami i dużym zainteresowaniem możliwością uzyskania pomocy psychologicznej ze strony osób z chorobą nowotworową lub ich rodzin zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie nam swoich namiarów (telefonu, adresu) do współpracy z nami. Chcielibyśmy stworzyć listę osób chętnych do pomocy w różnych częściach kraju.
Na załączonej mapce umieściliśmy miejscowości gdzie udzielają pomocy psychoonkologicznej osoby zgłaszające się do nas.

Aby uzyskać bezpośredni kontaktakt z psychoonkologiem, osoby potrzebujące pomocy prosimy o e-mail na adres galuszko@ptpo.org.pl.
Sprawdź także czy w twoim mieście istniej pomoc stacjonarna psychoonkologa realizowana przez Unicorn lub Akademię Walki z Rakiem.

 
Dziękuję i czekam.
Prof. Krystyna de Walden - Gałuszko
 

 

 

PSYCHOONKOLOG oficjalnie UJĘTY w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 


Miło nam pinformować że w Załączniku nr 1 "Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej ." do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej  w punkcie 1. p.pkt. 3. został ujęty psychoonkolog jako członek personelu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

 

 

INTERNETOWA PLATFORMA WSPARCIA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Telemedycyna obejmuje najnowszy sposób świadczenia usług medycznych na odległość, łącząc w sobie elementy medycyny, telekomunikacji i informatyki np. telekonsultacje, telediagnostyka, telerehabilitacja.

Telepsychiatria - czy porady przez Internet są skuteczne?
W badaniu Murphy i Parnass i wsp. (2009) pt. „Satysfakcja Klienta i porównanie wyników terapii on-line i twarzą w twarz”  autorzy nie stwierdzili istotnych różnic pomiędzy wynikami pacjentów uczestniczących w gabinetach on-line, a wynikami pacjentów leczonych w tradycyjny sposób . Z wywiadów psychiatrycznych wynika również, że telepsychiatria wydaje się być rzetelną formą porad/terapii dlatego też zarówno pacjenci jak i lekarze wyrażają wysoki poziom zadowolenia z telepsychiatrii (Fruech, 2000)  .

Internetowa Platforma Wsparcia Psychoonkologicznego (IPWP)
Jest innowacyjnym projektem realizowanym przez Zespół PsycheOn Sp. z o.o. w ramach przedsięwzięcia „Akademicki Inkubator Innowacyjności” prowadzony przez Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny (Data Techno Park), którego udziałowcem jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Z uwagi na brak w Polsce centralnego i odrębnego finansowania świadczeń psychoonkologicznych (NFZ refunduje tylko świadczenia ogólno psychologiczne, w stopniu niewystarczającym do potrzeb) projekt ma charakter komercyjny.

Czytaj całość
 
 

W dniach 25-26 maja 2012 r. odbyła się we Władysławowie 11 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna. Uczestniczyło w niej 250 osób.

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy serdecznie za obecność i aktywne uczestnictwo.

Spośród wielu bardzo interesujących doniesień szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia duchowości i sensu życia bazujące na logoteorii Frankla. Dominującym tematem podczas sesji plenarnej i kontynuowanym następnie przez wielu prelegentów były problemy w zakresie psychologii pozytywnej, szczególnie w aspekcie potraumatycznego rozwoju.

Bardzo ciekawe były także problemy psychoonkologii dzieci i młodzieży prezentowane z pozycji własnych doświadczeń prelegentów.

Doniesienia na temat stanu psychoonkologii w różnych krajach tzw. Dawnego Bloku Wschodniego Europy zainicjowały kontakty między poszczególnymi ośrodkami co daje nadzieję na ich ściślejszą współpracę i dalszy rozwój psychoonkologii w tych krajach.

Spodziewamy się także że interesująca problematyka przedstawiona w wykładach i doniesieniach w czasie poszczególnych sesji stanie się inspiracją do dalszych badań i przyczyni do dalszego rozwoju polskiej psychoonkologii.

Zapraszamy do obejrzenia galerii 11.OKPO

 

 

 

Psychoonkologia w praktyce klinicznej. 

 Książka jest podsumowaniem ponad dwudziestoletniej pracy autorki z pacjentami onkologicznymi w różnych stadiach choroby. Zawiera konkretne propozycje pomocy psychologicznej dla chorych i ich rodzin w różnych sytuacjach życiowych.
Omówiono w niej m.in.:
 ■ różnice w sposobie przeżywania choroby w zależności od wieku i etapu
    choroby;
 ■ wsparcie psychologiczne w uciążliwych dla pacjenta problemach,
    wynikających z terapii onkologicznej i jej skutków ubocznych;
 ■ pomoc psychologiczną dla chorych we wszystkich fazach choroby;
 ■ metody psychoterapeutyczne stosowane w pracy z chorymi i ich rodzinami;
 ■ pomoc rodzinom chorych, zwłaszcza osobom osieroconym;
 ■ łagodzenie stresu towarzyszącego pracownikom medycznym i zapobieganie
    zespołowi wypalenia;
 ■ problemy etyczno-prawne w psychoonkologii.

Publikacja będzie pomocna lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, onkolo¬gom, pielęgniarkom, psychologom, pracownikom hospicjów oraz studentom uczelni medycznych i wydziałów psychologicznych innych uczelni.

Więcej informacji i możliwość zakupu książki na stronie Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

 
Autorka: Prof. Krystyna de Walden-Gauszko - wieloletni pracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Zainicjowała utworzenie w 2005 roku Krajowej Szkoły Psychoonkologii.