Ostatnie wydarzenia psychoonkologiczne w Warszawie.

 

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Warszawie Fundacja Onkologiczna Osób Młodych „Alivia” we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą zaprezentowała wyniki projektu dotyczącego dostępności innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej  i Szwajcarii. Raport został przeprowadzony przez firmę doradczą EY i dotyczył analizy dostępności do wybranych leków onkologicznych w poszczególnych krajach. Jego wyniki okazały się zdecydowanie niepokojące. Nie jest zaskoczeniem, że dostęp w Polsce do nowoczesnych farmakoterapii w onkologii jest ograniczony lub wręcz niemożliwy, jednak dopiero prezentowany raport pokazuje, jak bardzo pozostajemy w tyle w porównaniu do Szwajcarii oraz krajów UE. Jednocześnie problem ten dostrzegany jest nie tylko przez pacjentów, którzy niejednokrotnie zmuszeni są sami pokrywać koszty nierefundowanego przez NFZ leczenia, ale także przez lekarzy onkologów.  Więcej na temat wyników raportu można przeczytać na stronie fundacji: www. alivia.org.pl

 

W dniu 11 czerwca 2015 r. w Warszawie została inaugurowana Polska Liga Walki z Rakiem, której fundatorami są marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, pan Krzysztof Hołowczyc pani Krystyna Janda, Prof. Ewa Łętowska, Prof. Jerzy Stuhr oraz pani Danuta Wałęsa. W spotkaniu wzięło udział liczne grono przedstawicieli towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Zaprezentowano cele Ligi i plany najbliższych działań. Prof. Jassem w imieniu Zarządu Ligi przedstawił ideą sprzyjającą jej utworzeniu i zaprosił do współpracy.  Misją Polskiej Ligi Walki z Rakiem jest integrowanie środowiska pacjentów i lekarzy oraz szeroko rozumiana edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prewencji onkologicznej, co ma umożliwić obniżenie zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce oraz usprawnić proces godnego leczenia osób chorych. PTPO ma nadzieję wspierać Ligę w jej działach.

 

Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zgromadziła w dniu 22 czerwca 2015r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym specjalistów wielu dziedzin – m.in. medycyny, ekonomii, socjologii, psychoonkologii, rehabilitacji i epidemiologii. Tematem przewodnim spotkania był problem powrotu do pracy pacjentów po przebytej chorobie nowotworowej.

Zagadnienie to analizowane było w kontekście kosztów dla systemu opieki zdrowotnej i społecznej, związanych z niepodejmowaniem pracy po zakończeniu terapii. Omówione zostały również możliwości rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i zawodowej, prowadzonej m.in. w ramach projektu realizowanego przez ZUS na terenie całej Polski, dedykowanego pacjentkom po przebytym nowotworze piersi. Nie zabrakło także indywidualnej perspektywy pacjentów, jaką przybliżyła dr Mazurkiewicz reprezentująca Amazonki.
Prof. Walusiak –Skorupa zwróciła uwagę na częste błędy myślenia, jakim ulegają lekarze orzecznicy, niechętni przywracaniu do pracy pacjentów po przebytym leczeniu onkologicznym. Psychoonkologiczne aspekty powrotu do pracy oraz model wspierający przygotowanie zespołu do powrotu pacjenta, przedstawiła w imieniu PTPO dr Porębiak. Mamy nadzieję, że kontynuacją konferencji będą dalsze działania zorientowane na znoszenie barier w powrocie pacjentów do aktywności zawodowej, oparte na współpracy środowisk obecnych podczas spotkania.

 

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne w w/w wydarzeniach reprezentowała dr Marta I. Porębiak, www.ipsycholog.com

 

Psychoonkologia, Rok 2015, tom  1

 Spis treści:

Artykuł oryginalny

 Nadzieja podstawowa pacjentów z nawrotem choroby nowotworowej oraz ich własna skuteczność kontroli bólu i radzenia sobie z nim
Agnieszka Pietrzyk, Sebastian Lizińczyk
Psychoonkologia 2015, 1: 1-11

Kontrola bólu u pacjentów z chorobą nowotworową leczonych przyczynowo i objawowo
Agnieszka Krawczyk
Psychoonkologia 2015, 1: 12-18


Wpływ kształcenia z zakresu medycyny paliatywnej na sposób postrzegania opieki paliatywnej przez studentów kierunku lekarskiego
Leszek Pawłowski, Anna Wyszadko, Justyna Janiszewska, Tomasz Buss, Aleksandra Modlińska, Magdalena Osowicka, Agnieszka Stankiewicz, Monika Lichodziejewska-Niemierko
Psychoonkologia 2015, 1: 19-26

Opis przypadku

Zastosowanie podciśnieniowej metody leczenia ran (NPWT) w hospicjum domowym
Adam Tomaszewski
Psychoonkologia 2015, 1: 27-33


Martwica kości żuchwy jako powikłanie leczenia bisfosfonianem
Janusz Furman, Edyta Sosnowska-Klocek
Psychoonkologia 2015, 1: 34-36

Artykuł poglądowy

Rola muzykoterapii w opiece paliatywnej
Małgorzata Monika Stańczyk
Psychoonkologia 2015, 1: 37-40

List do Redakcji

Współodczuwanie i współtworzenie w onkologii i opiece paliatywnej
Beata Guzek

 

Uwaga superwizorzy z zakresu psychoonkologii.

W związku z małym zainteresowaniem proponowanym przez nas spotkaniem dla superwizorów postanowiliśmy je odwołać.

Przyszły termin bardziej dogodny dla większości uzgodnimy podczas Konferencji PTPO we wrześniu.


Pozdrawiam


Krystyna de Walden-Gałuszko

 

Studia psychoonkologiczne w Akademii Ignatianum w Krakowie

 

Uwaga zadAnie specjalne dla członków PTPO

 

Przedstawiciele IPOS  (Jimmie Holland, MD IPOS Founding , Maggie Watson, PhD IPOS Past President, Luigi Grassi MD, IPOS Federation Chair) zwrócili się do członków Towarzystw Psychoonkolgicznych na świecie z prośbą o przysłanie kilku przepisów kulinarnych "komfortowych potraw" czyli takich któ®e lubimy szczególni, wprowadzają nas w dobry humor i pomagają w sytuacji stresu.

Na podstawie naszych propozycji chcą oni napisać "The IPOS CookBook of Comfort Foods Around the World". Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę przesłać go do mnie najlepiej z uzasadnieniem swojego wyboru.

 

Proszę potraktować to jako miłą, ale i pożyteczną zabawę (akurat po świątecznych ucztach).

 

Pozdrawiam

Krystyna de Walden-Gałuszko

 

Psychoonkologia, Rok 2014, tom  4

 Spis treści:

Artykuł wprowadzający

Komunikacja medyczna w onkologii dziecięcej. Przekazywanie informacji o rozpoznaniu choroby nowotworowej
Aldona Katarzyna Jankowska
Psychoonkologia 2014, 4: 123–127

Artykuł oryginalny

PedsQLTM Family Impact Module jako metoda badania wpływu choroby nowotworowej dziecka na rodzinę. Adaptacja językowa i badania pilotażowe
Aneta Muczyń, Radosław Sterczyński, Marzena Samardakiewicz, Jan Maciej Zaucha
Psychoonkologia 2014, 4: 128–135


Ocena centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath przez dzieci z nowotworowymi chorobami krwi i ich rodziców
Marta Pawełczak-Szastok, Katarzyna Sitnik-Warchulska, Anna Borysławska, Monika Bąk-Sosnowska, Renata Tomaszewska, Izabela Tomaszek, Tomasz Szczepański, Danuta Sońta-Jakimczyk
Psychoonkologia 2014, 4: 136–143


Powikłania neurologiczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w trakcie leczenia a występowanie następstw neuropsychologicznych po jego zakończeniu
Karolina Faber, Marzena Samardakiewicz, Joanna Zawitkowska, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Ewa Dudkiewicz, Jerzy R. Kowalczyk
Psychoonkologia 2014, 4: 144–152


Postawy rodzicielskie wobec dzieci z chorobą nowotworową i alergiczną a ból odczuwany przez dzieci
Eleonora Mess, Marta Kulpa, Bartosz Jerczak, Dominika Ceglecka, Maciej Ornat, Piotr Sielski, Iwona Pirogowicz
Psychoonkologia 2014, 4: 153–159


Artykuł poglądowy

Współcierpienie rodziców w cierpieniu ich dzieci – nieprofesjonalne krótkie rozważania
Grażyna Cepuch, Dorota Domańska
Psychoonkologia 2014, 4: 160–163


Sprawozdanie

Światowe doniesienia w dziedzinie psychoonkologii – sprawozdanie z kongresu IPOS w Lizbonie w 2014 r.
Marta I. Porębiak
Psychoonkologia 2014, 4: 164–165


XI Ogólnopolska Konferencja Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów przy Polskim Towarzystwie Onkologów i Hematologów Dziecięcych, Warszawa, 13–14 listopada 2014 r.
Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2014; 4: 166–167


46. Kongres Światowego Towarzystwa Pediatrów Onkologów (SIOP), Toronto, 22–25 października 2014 r.
Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2014; 4: 168


 

Certyfikat  Psychoonkologa

Informujemy, że osoby które pragną uzyskać Certyfikat Psychoonkologa w trybie zwyczajnym powinny przesłać wymagane dokumenty do dnia 15 maja 2015 r, na adres Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Zakład Medycyny Paliatywnej, Dębinki 2, 80-211 Gdańsk.

Posiedzenie komisji Certyfikacyjnej przewidziano na dzień 23 czerwca 2015 r. w Gdańsku.

 

 

Stanowisko Zarządu   Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w sprawie zwodu psychoonkologa.


W związku z definicją Ministerstwa Zdrowia określającą psychoonkologa jako osobę posiadającą wykształcenie psychologiczne lub medyczne która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii.

Zarząd PTPO oświadcza, że odbyte przez te osoby studia podyplomowe z psychoonkologii poszerzają zakres wiedzy i umiejętności w ramach podstawowego wykształcenia.

W związku z powyższym, uważamy, że:

  • 1) pielęgniarka która ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii jest uprawniona do posługiwania się tytułem mgr pielęgniarstwa - psychoonkolog,

  • 2) psycholog - mgr psychologii - psychoonkolog,

  • 3) lekarz - lekarz - psychoonkolog itp.

 

Podsumowanie I Edycji studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej

Dobiegła końca pierwsza edycja  studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej 2013/2014. Uroczystość zakończenia studiów zaszczyciła swoją obecnością Pani Wiceprezydent Gdańska Ewa Kamińska, która wraz z Kierownikiem studiów prof. dr hab. n. med. Mikołajem Majkowiczem wręczyła dyplomy 40-stu absolwentom. Następnie zaproszeni goście i absolwenci wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołu wokalno-muzycznego White  (Chocolate Trio w składzie: Marta Raźniaczyk, Marek Grącki i Krzysztof Basiński, który uświetnił to szczególne wydarzenie.

Czytaj całość
 


 
 

Badanie stopnia wypalenia zawodowego pracowników jednostek onkologicznych, paliatywnych i hospicyjny


Szanowni Państwo
 
Sekretarz IPOS (Międzynarodowego Towarzystwa Psychoonkologicznego) przesłał kwestionariusz określający stopień wypalenia zawodowego do wszystkich Europejskich Towarzystw Krajowych z prośbą o rozesłanie ich do pracowników jednostek onkologicznych, paliatywnych i hospicyjnych.

Spełniając jego prośbę przesyłam Państwu link do kwestionariusza który dzięki uprzejmości p. Anny Długołęckiej i p. Pauliny Zielińskiej został przetłumaczony według zasad obowiązujących przy tłumaczeniu takiego narzędzia.

Prosimy uprzejmie o wypełnienie on-line ankiety.

https://docs.google.com/forms/d/1TWAZCDv5Q2X1Vg2dlSG1GSq-g6I9aNS15EsOef9w4r0/viewform?usp=send_form


Z góry dziękuję za współpracę.
prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

 

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dziękuje za przekazany przez Polskie Towarzystw Psychoonkologiczne (przy piśmie z dnia 26 listopada 2012 r.) wniosek o wpisanie do klasyfikacji zawodów i specjalności nowego zawodu „Psycholokolog".

 

Państwa wniosek był przedmiotem analizy Zespołu ekspertów przygotowujących projekt aktualizowanej klasyfikacji zawodów i specjalności.

Zawód „Psychoonkolog" - na wniosek ekspertów został wprowadzony do projektu klasyfikacji, pod pozycją 228909 - i usytuowany w grupie elementarnej 2289 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.). Projekt nowego rozporządzenia, wraz z zaktualizowaną klasyfikacją jest obecnie przedmiotem konsultacji z resortami i partnerami społecznymi. Udostępniony jest również na stronie głównej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.praca.aov.pl w zakładce: Projektowane akty prawne. Planuje się, że rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

[Skan dokumentu]

 

 

Zapraszamy do obejrzenia wykładu dr MariuszA Wirgi
"Praktyczny, wszechstronny i wewnętrznie spójny program interwencji psychoonkologicznej - współczesna Terapia Simontonowska"

 

 

"Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024"

Informujemy, że przedstawiciel Polskiego Towarzystwa
Psychoonkologicznego uczestniczyli w pracach programu
"Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024", która w formie materiałów do konsultacji społecznych została umieszczona na stronie www.walkazrakiem.pl

W materiałach tych w części V. Jakość życia w trakcie i po leczeniu.

Sformułowano cel 28: przywrócenie pacjentom sprawności.

Działania w kierunku zrealizowania w/w celu 28.1 określono jako zapewnienie wsparcia psychologicznego w trakcie i po leczeniu - którego treść drukujemy poniżej.

Czytaj całość
 

Cancer-plan

Informujemy, że trwają dyskusje w ramach Cancer-planu, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne na temat przeorganizowania opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową.

Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego uczestniczy w pracach komisji poświęconej tym tematom.

Konkretne wnioski z prac poszczególnych komisji zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia.

 

Pogotowie psychoonkologiczne

Szanowni Państwo Psychologowie, Psychiatrzy, Psychoterapeuci ze wszystkich stron Polski.


W związku z licznymi pytaniami i dużym zainteresowaniem możliwością uzyskania pomocy psychologicznej ze strony osób z chorobą nowotworową lub ich rodzin zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie nam swoich namiarów (telefonu, adresu) do współpracy z nami. Chcielibyśmy stworzyć listę osób chętnych do pomocy w różnych częściach kraju.
Na załączonej mapce umieściliśmy miejscowości gdzie udzielają pomocy psychoonkologicznej osoby zgłaszające się do nas.

Aby uzyskać bezpośredni kontaktakt z psychoonkologiem, osoby potrzebujące pomocy prosimy o e-mail na adres galuszko@ptpo.org.pl.
Sprawdź także czy w twoim mieście istniej pomoc stacjonarna psychoonkologa realizowana przez Unicorn lub Akademię Walki z Rakiem.

 
Dziękuję i czekam.
Prof. Krystyna de Walden - Gałuszko
 

 

 

PSYCHOONKOLOG oficjalnie UJĘTY w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 


Miło nam pinformować że w Załączniku nr 1 "Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej ." do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej  w punkcie 1. p.pkt. 3. został ujęty psychoonkolog jako członek personelu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

 

 

INTERNETOWA PLATFORMA WSPARCIA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Telemedycyna obejmuje najnowszy sposób świadczenia usług medycznych na odległość, łącząc w sobie elementy medycyny, telekomunikacji i informatyki np. telekonsultacje, telediagnostyka, telerehabilitacja.

Telepsychiatria - czy porady przez Internet są skuteczne?
W badaniu Murphy i Parnass i wsp. (2009) pt. „Satysfakcja Klienta i porównanie wyników terapii on-line i twarzą w twarz”  autorzy nie stwierdzili istotnych różnic pomiędzy wynikami pacjentów uczestniczących w gabinetach on-line, a wynikami pacjentów leczonych w tradycyjny sposób . Z wywiadów psychiatrycznych wynika również, że telepsychiatria wydaje się być rzetelną formą porad/terapii dlatego też zarówno pacjenci jak i lekarze wyrażają wysoki poziom zadowolenia z telepsychiatrii (Fruech, 2000)  .

Internetowa Platforma Wsparcia Psychoonkologicznego (IPWP)
Jest innowacyjnym projektem realizowanym przez Zespół PsycheOn Sp. z o.o. w ramach przedsięwzięcia „Akademicki Inkubator Innowacyjności” prowadzony przez Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny (Data Techno Park), którego udziałowcem jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Z uwagi na brak w Polsce centralnego i odrębnego finansowania świadczeń psychoonkologicznych (NFZ refunduje tylko świadczenia ogólno psychologiczne, w stopniu niewystarczającym do potrzeb) projekt ma charakter komercyjny.

Czytaj całość
 
 

W dniach 25-26 maja 2012 r. odbyła się we Władysławowie 11 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna. Uczestniczyło w niej 250 osób.

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy serdecznie za obecność i aktywne uczestnictwo.

Spośród wielu bardzo interesujących doniesień szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia duchowości i sensu życia bazujące na logoteorii Frankla. Dominującym tematem podczas sesji plenarnej i kontynuowanym następnie przez wielu prelegentów były problemy w zakresie psychologii pozytywnej, szczególnie w aspekcie potraumatycznego rozwoju.

Bardzo ciekawe były także problemy psychoonkologii dzieci i młodzieży prezentowane z pozycji własnych doświadczeń prelegentów.

Doniesienia na temat stanu psychoonkologii w różnych krajach tzw. Dawnego Bloku Wschodniego Europy zainicjowały kontakty między poszczególnymi ośrodkami co daje nadzieję na ich ściślejszą współpracę i dalszy rozwój psychoonkologii w tych krajach.

Spodziewamy się także że interesująca problematyka przedstawiona w wykładach i doniesieniach w czasie poszczególnych sesji stanie się inspiracją do dalszych badań i przyczyni do dalszego rozwoju polskiej psychoonkologii.

Zapraszamy do obejrzenia galerii 11.OKPO

 

 

 

Psychoonkologia w praktyce klinicznej. 

 Książka jest podsumowaniem ponad dwudziestoletniej pracy autorki z pacjentami onkologicznymi w różnych stadiach choroby. Zawiera konkretne propozycje pomocy psychologicznej dla chorych i ich rodzin w różnych sytuacjach życiowych.
Omówiono w niej m.in.:
 ■ różnice w sposobie przeżywania choroby w zależności od wieku i etapu
    choroby;
 ■ wsparcie psychologiczne w uciążliwych dla pacjenta problemach,
    wynikających z terapii onkologicznej i jej skutków ubocznych;
 ■ pomoc psychologiczną dla chorych we wszystkich fazach choroby;
 ■ metody psychoterapeutyczne stosowane w pracy z chorymi i ich rodzinami;
 ■ pomoc rodzinom chorych, zwłaszcza osobom osieroconym;
 ■ łagodzenie stresu towarzyszącego pracownikom medycznym i zapobieganie
    zespołowi wypalenia;
 ■ problemy etyczno-prawne w psychoonkologii.

Publikacja będzie pomocna lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, onkolo¬gom, pielęgniarkom, psychologom, pracownikom hospicjów oraz studentom uczelni medycznych i wydziałów psychologicznych innych uczelni.

Więcej informacji i możliwość zakupu książki na stronie Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

 
Autorka: Prof. Krystyna de Walden-Gauszko - wieloletni pracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Zainicjowała utworzenie w 2005 roku Krajowej Szkoły Psychoonkologii.