Warszawskie Centrum Psychoonkologii zaprasza rodziców i opiekunów małych dzieci (0-6 lat) na cykl warsztatów psychoedukacyjnych:

„Idzie rak nieborak, czyli jak rozmawiać z dziećmi kiedy rodzic ma raka”.

 Celem 4 spotkań będzie omawianie codziennych trudności z jakimi borykają się rodzice (czyli Państwo) w sytuacji choroby. Zastanowimy się wspólnie w jaki sposób mówić dziecku o chorobie rodzica, jakie mogą być reakcje dziecka i jak możemy mu pomóc. Przyjrzymy się przekonaniom na temat nowotworu, które mogą wywoływać zakłopotanie, złość, wstyd a czasami strach.

Dzieci widzą świat w taki sposób w jaki pokażą go dorośli, dlatego w trakcie warsztatów będziemy nie tylko wymieniać się wiedzą i poglądami, ale wspólnie wypracujemy bajki, metafory, zabawy i sposoby na przekazanie ważnych treści językiem zrozumiałym dla dziecka. Jesteśmy przekonani, że nawet w najtrudniejszej sytuacji dorośli mogą stworzyć bezpieczny świat, w którym rozwija się dziecko.

Spotkanie w grupie będą okazją dla rodziców do poznania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.

Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych psychologów – psychoterapeutów.

Terminy: 7 listopada, 14 listopada, 28 listopada i 5 grudnia 2015

Zapraszamy do kontaktu:

Tel. 570 713 887

e-mail: warsztatywcp@gmail.com

Dodatkowe informacje na stronie: www.wcp.org.pl

 

Psychoonkologia, Rok 2015, tom  

 Spis treści:

Artykuł oryginalny

Poszukiwanie wiedzy na temat własnej choroby oraz stosowanie alternatywnych metod terapii wśród pacjentów poddawanych radioterapii
Katarzyna Bielesz, Dawid Plutowski, Filip Sokołowski, Wojciech Strzelczyk, Anna Kieszkowska-Grudny, Monika Rucińska
Psychoonkologia 2015, 2: 43–48


Wpływ zmęczenia na jakość życia pacjentów z drobnokomórkowym nowotworem płuc w zależności od cyklu chemioterapii
Grażyna Dębska, Irena Milaniak, Joanna Moskal
Psychoonkologia 2015, 2: 49–55


Uważność i jej korelaty u pacjentów onkologicznych
Karolina Wesołowska, Paweł Izdebski, Bożena Kawiecka-Dziembowska
Psychoonkologia 2015, 2: 56–63


Rola duchowości i poczucia koherencji jako czynników chroniących przed wypaleniem zawodowym wśród wolontariuszy opieki paliatywnej
Marta Ruszkiewicz, Ewa Eldridge
Psychoonkologia 2015, 2: 64–73


Osobowość typu D a satysfakcja z życia i radzenie sobie z chorobą nowotworową
Joanna Kozaka, Patrycja Kobus
Psychoonkologia 2015, 2: 74–79

Światowe doniesienia z kongresu łączonego Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Psychospołecznej (APOS) i Międzynarodowego Towarzystwa Psychoonkologicznego (IPOS) w Waszyngtonie, USA
Marta I. Porębiak
Psychoonkologia 2015, 2: 80–82

 


PRZEDŁUŻONO TERMIN NABORU!

Dokumenty należy składać do 10. października 2015 r.

 

Praktyczny podręcznik Psychoonkologii dorosłych

red. Maria Rogiewicz, rok wydania: 2015 r.
Wydawca: Medycyna Praktyczna

W Polsce oficjalnie psychoonkologię wprowadzono do medycyny w 1992 roku, z chwilą powołania Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego – choć oczywiście już wcześniej wielu psychologów i lekarzy dostrzegało konieczność świadczenia pomocy psychologicznej chorym na raka i realnie – w zakresie swoich indywidualnych możliwości – ją świadczyło.

Początki psychoonkologii w Polsce po wspomnianym 1992 roku były jednak dość trudne. Psycholodzy w większości bali się tematu, nie byli bowiem przygotowani do zmierzenia się z problemem cierpienia, śmierci czy też z różnorodnością zachowań osób dotkniętych chorobą nowotworową. Z kolei lekarze w większości lekceważyli problem, zapewniając o docenianiu jego znaczenia jedynie werbalnie.

Stopniowo jednak, w miarę częstości powtarzania szkoleń, konferencji czy publikacji artykułów w czasopismach fachowych sytuacja ta zaczęła się zmieniać. Ogromny wpływ wywarły także inicjatywy „oddolne”, podejmowane przez stowarzyszenia pacjentów, blogi internetowe prowadzone przez chorych, poruszanie tej tematyki w środkach masowego przekazu czy zapraszanie celebrytów do udziału w społecznych akcjach.

Czytaj całość
 

 Praktyczny podręcznik psychoonkologii dzieci i nastolatków

red. Maria Rogiewicz, rok wydania: 2015 r.,
Wydawca: Medycyna Praktyczna 

Diagnoza onkologiczna jest momentem kryzysu dla osoby chorej i jej bliskich. U chorego pojawia się wiele nowych emocji i zachowań, które początkowo mogą być trudne do zrozumienia i zaakceptowania przez bliskie mu osoby i zespół diagnostyczno-leczący. Niekiedy sam chory nie jest w stanie zrozumieć tego, „co się z nim dzieje”. Chory i jego bliscy potrzebują wówczas pomocy i wsparcia, którego oczekują od towarzyszących im w chorobie i leczeniu pielęgniarek, lekarzy, psychologów i psychoonkologów.

To umiejętne, profesjonalne i empatyczne wsparcie jest szczególnie potrzebne w chorobie dziecka. Potrzebne jest zarówno samemu dziecku, jak i rodzicom oraz rodzeństwu.

Moim zamiarem było stworzenie książki traktującej o konkretnej pracy z pacjentem, począwszy od diagnozy, poprzez wszystkie etapy leczenia, remisję, do wyzdrowienia i dojście do etapu, kiedy choroba i leczenie stają się trudną przeszłością, lub – jeśli się nie powiedzie – do momentu zakończenia radykalnego leczenia przeciwnowotworowego i rozpoczęcia leczenia paliatywnego, kiedy mówimy o zbliżaniu się do kresu życia. Zależało mi, aby ta książka była pomocna lekarzom, pielęgniarkom, rodzinie, opiekunom w towarzyszeniu choremu dziecku na wszystkich etapach walki z chorobą.

Czytaj całość
 

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS zaprasza na X Jubileuszowy Zwrotnik Raka - Kampanię Społeczną Promującą Psychoonkologię.

W tym roku po tytułem Psyche Soma Polis. 

Wydarzenie odbędzie się 13-15 listopada w Poznaniu.

Szczegóły na stronie www.psychesomapolis.org/zr

 

Active Image

 

Ostatnie wydarzenia psychoonkologiczne w Warszawie.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Warszawie Fundacja Onkologiczna Osób Młodych „Alivia” we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą zaprezentowała wyniki projektu dotyczącego dostępności innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej  i Szwajcarii. Raport został przeprowadzony przez firmę doradczą EY i dotyczył analizy dostępności do wybranych leków onkologicznych w poszczególnych krajach. Jego wyniki okazały się zdecydowanie niepokojące. Nie jest zaskoczeniem, że dostęp w Polsce do nowoczesnych farmakoterapii w onkologii jest ograniczony lub wręcz niemożliwy, jednak dopiero prezentowany raport pokazuje, jak bardzo pozostajemy w tyle w porównaniu do Szwajcarii oraz krajów UE. Jednocześnie problem ten dostrzegany jest nie tylko przez pacjentów, którzy niejednokrotnie zmuszeni są sami pokrywać koszty nierefundowanego przez NFZ leczenia, ale także przez lekarzy onkologów.  Więcej na temat wyników raportu można przeczytać na stronie fundacji: www. alivia.org.pl

W dniu 11 czerwca 2015 r. w Warszawie została inaugurowana Polska Liga Walki z Rakiem, której fundatorami są marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, pan Krzysztof Hołowczyc pani Krystyna Janda, Prof. Ewa Łętowska, Prof. Jerzy Stuhr oraz pani Danuta Wałęsa. W spotkaniu wzięło udział liczne grono przedstawicieli towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Zaprezentowano cele Ligi i plany najbliższych działań. Prof. Jassem w imieniu Zarządu Ligi przedstawił ideą sprzyjającą jej utworzeniu i zaprosił do współpracy.  Misją Polskiej Ligi Walki z Rakiem jest integrowanie środowiska pacjentów i lekarzy oraz szeroko rozumiana edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prewencji onkologicznej, co ma umożliwić obniżenie zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce oraz usprawnić proces godnego leczenia osób chorych. PTPO ma nadzieję wspierać Ligę w jej działach.

Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zgromadziła w dniu 22 czerwca 2015r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym specjalistów wielu dziedzin – m.in. medycyny, ekonomii, socjologii, psychoonkologii, rehabilitacji i epidemiologii. Tematem przewodnim spotkania był problem powrotu do pracy pacjentów po przebytej chorobie nowotworowej.

Zagadnienie to analizowane było w kontekście kosztów dla systemu opieki zdrowotnej i społecznej, związanych z niepodejmowaniem pracy po zakończeniu terapii. Omówione zostały również możliwości rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i zawodowej, prowadzonej m.in. w ramach projektu realizowanego przez ZUS na terenie całej Polski, dedykowanego pacjentkom po przebytym nowotworze piersi. Nie zabrakło także indywidualnej perspektywy pacjentów, jaką przybliżyła dr Mazurkiewicz reprezentująca Amazonki.
Prof. Walusiak –Skorupa zwróciła uwagę na częste błędy myślenia, jakim ulegają lekarze orzecznicy, niechętni przywracaniu do pracy pacjentów po przebytym leczeniu onkologicznym. Psychoonkologiczne aspekty powrotu do pracy oraz model wspierający przygotowanie zespołu do powrotu pacjenta, przedstawiła w imieniu PTPO dr Porębiak. Mamy nadzieję, że kontynuacją konferencji będą dalsze działania zorientowane na znoszenie barier w powrocie pacjentów do aktywności zawodowej, oparte na współpracy środowisk obecnych podczas spotkania.

 

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne w w/w wydarzeniach reprezentowała dr Marta I. Porębiak, www.ipsycholog.com

 

Studia psychoonkologiczne w Akademii Ignatianum w Krakowie

 

Uwaga zadAnie specjalne dla członków PTPO

 

Przedstawiciele IPOS  (Jimmie Holland, MD IPOS Founding , Maggie Watson, PhD IPOS Past President, Luigi Grassi MD, IPOS Federation Chair) zwrócili się do członków Towarzystw Psychoonkolgicznych na świecie z prośbą o przysłanie kilku przepisów kulinarnych "komfortowych potraw" czyli takich któ®e lubimy szczególni, wprowadzają nas w dobry humor i pomagają w sytuacji stresu.

Na podstawie naszych propozycji chcą oni napisać "The IPOS CookBook of Comfort Foods Around the World". Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę przesłać go do mnie najlepiej z uzasadnieniem swojego wyboru.

 

Proszę potraktować to jako miłą, ale i pożyteczną zabawę (akurat po świątecznych ucztach).

 

Pozdrawiam

Krystyna de Walden-Gałuszko

 

Certyfikat  Psychoonkologa

Informujemy, że osoby które pragną uzyskać Certyfikat Psychoonkologa w trybie zwyczajnym powinny przesłać wymagane dokumenty do dnia 15 maja 2015 r, na adres Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Zakład Medycyny Paliatywnej, Dębinki 2, 80-211 Gdańsk.

Posiedzenie komisji Certyfikacyjnej przewidziano na dzień 23 czerwca 2015 r. w Gdańsku.

 

 

Stanowisko Zarządu   Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w sprawie zwodu psychoonkologa.


W związku z definicją Ministerstwa Zdrowia określającą psychoonkologa jako osobę posiadającą wykształcenie psychologiczne lub medyczne która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii.

Zarząd PTPO oświadcza, że odbyte przez te osoby studia podyplomowe z psychoonkologii poszerzają zakres wiedzy i umiejętności w ramach podstawowego wykształcenia.

W związku z powyższym, uważamy, że:

  • 1) pielęgniarka która ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii jest uprawniona do posługiwania się tytułem mgr pielęgniarstwa - psychoonkolog,

  • 2) psycholog - mgr psychologii - psychoonkolog,

  • 3) lekarz - lekarz - psychoonkolog itp.

 

Podsumowanie I Edycji studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej

Dobiegła końca pierwsza edycja  studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej 2013/2014. Uroczystość zakończenia studiów zaszczyciła swoją obecnością Pani Wiceprezydent Gdańska Ewa Kamińska, która wraz z Kierownikiem studiów prof. dr hab. n. med. Mikołajem Majkowiczem wręczyła dyplomy 40-stu absolwentom. Następnie zaproszeni goście i absolwenci wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołu wokalno-muzycznego White  (Chocolate Trio w składzie: Marta Raźniaczyk, Marek Grącki i Krzysztof Basiński, który uświetnił to szczególne wydarzenie.

Czytaj całość
 


 
 

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dziękuje za przekazany przez Polskie Towarzystw Psychoonkologiczne (przy piśmie z dnia 26 listopada 2012 r.) wniosek o wpisanie do klasyfikacji zawodów i specjalności nowego zawodu „Psycholokolog".

 

Państwa wniosek był przedmiotem analizy Zespołu ekspertów przygotowujących projekt aktualizowanej klasyfikacji zawodów i specjalności.

Zawód „Psychoonkolog" - na wniosek ekspertów został wprowadzony do projektu klasyfikacji, pod pozycją 228909 - i usytuowany w grupie elementarnej 2289 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.). Projekt nowego rozporządzenia, wraz z zaktualizowaną klasyfikacją jest obecnie przedmiotem konsultacji z resortami i partnerami społecznymi. Udostępniony jest również na stronie głównej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.praca.aov.pl w zakładce: Projektowane akty prawne. Planuje się, że rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

[Skan dokumentu]

 

 

Zapraszamy do obejrzenia wykładu dr MariuszA Wirgi
"Praktyczny, wszechstronny i wewnętrznie spójny program interwencji psychoonkologicznej - współczesna Terapia Simontonowska"

 

 

"Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024"

Informujemy, że przedstawiciel Polskiego Towarzystwa
Psychoonkologicznego uczestniczyli w pracach programu
"Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024", która w formie materiałów do konsultacji społecznych została umieszczona na stronie www.walkazrakiem.pl

W materiałach tych w części V. Jakość życia w trakcie i po leczeniu.

Sformułowano cel 28: przywrócenie pacjentom sprawności.

Działania w kierunku zrealizowania w/w celu 28.1 określono jako zapewnienie wsparcia psychologicznego w trakcie i po leczeniu - którego treść drukujemy poniżej.

Czytaj całość
 

Cancer-plan

Informujemy, że trwają dyskusje w ramach Cancer-planu, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne na temat przeorganizowania opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową.

Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego uczestniczy w pracach komisji poświęconej tym tematom.

Konkretne wnioski z prac poszczególnych komisji zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia.

 

Pogotowie psychoonkologiczne

Szanowni Państwo Psychologowie, Psychiatrzy, Psychoterapeuci ze wszystkich stron Polski.


W związku z licznymi pytaniami i dużym zainteresowaniem możliwością uzyskania pomocy psychologicznej ze strony osób z chorobą nowotworową lub ich rodzin zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie nam swoich namiarów (telefonu, adresu) do współpracy z nami. Chcielibyśmy stworzyć listę osób chętnych do pomocy w różnych częściach kraju.
Na załączonej mapce umieściliśmy miejscowości gdzie udzielają pomocy psychoonkologicznej osoby zgłaszające się do nas.

Aby uzyskać bezpośredni kontaktakt z psychoonkologiem, osoby potrzebujące pomocy prosimy o e-mail na adres galuszko@ptpo.org.pl.
Sprawdź także czy w twoim mieście istniej pomoc stacjonarna psychoonkologa realizowana przez Unicorn lub Akademię Walki z Rakiem.

 
Dziękuję i czekam.
Prof. Krystyna de Walden - Gałuszko
 

 

 

PSYCHOONKOLOG oficjalnie UJĘTY w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 


Miło nam pinformować że w Załączniku nr 1 "Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej ." do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej  w punkcie 1. p.pkt. 3. został ujęty psychoonkolog jako członek personelu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

 

 

INTERNETOWA PLATFORMA WSPARCIA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Telemedycyna obejmuje najnowszy sposób świadczenia usług medycznych na odległość, łącząc w sobie elementy medycyny, telekomunikacji i informatyki np. telekonsultacje, telediagnostyka, telerehabilitacja.

Telepsychiatria - czy porady przez Internet są skuteczne?
W badaniu Murphy i Parnass i wsp. (2009) pt. „Satysfakcja Klienta i porównanie wyników terapii on-line i twarzą w twarz”  autorzy nie stwierdzili istotnych różnic pomiędzy wynikami pacjentów uczestniczących w gabinetach on-line, a wynikami pacjentów leczonych w tradycyjny sposób . Z wywiadów psychiatrycznych wynika również, że telepsychiatria wydaje się być rzetelną formą porad/terapii dlatego też zarówno pacjenci jak i lekarze wyrażają wysoki poziom zadowolenia z telepsychiatrii (Fruech, 2000)  .

Internetowa Platforma Wsparcia Psychoonkologicznego (IPWP)
Jest innowacyjnym projektem realizowanym przez Zespół PsycheOn Sp. z o.o. w ramach przedsięwzięcia „Akademicki Inkubator Innowacyjności” prowadzony przez Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny (Data Techno Park), którego udziałowcem jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Z uwagi na brak w Polsce centralnego i odrębnego finansowania świadczeń psychoonkologicznych (NFZ refunduje tylko świadczenia ogólno psychologiczne, w stopniu niewystarczającym do potrzeb) projekt ma charakter komercyjny.

Czytaj całość
 
 

Psychoonkologia w praktyce klinicznej. 

 Książka jest podsumowaniem ponad dwudziestoletniej pracy autorki z pacjentami onkologicznymi w różnych stadiach choroby. Zawiera konkretne propozycje pomocy psychologicznej dla chorych i ich rodzin w różnych sytuacjach życiowych.
Omówiono w niej m.in.:
 ■ różnice w sposobie przeżywania choroby w zależności od wieku i etapu
    choroby;
 ■ wsparcie psychologiczne w uciążliwych dla pacjenta problemach,
    wynikających z terapii onkologicznej i jej skutków ubocznych;
 ■ pomoc psychologiczną dla chorych we wszystkich fazach choroby;
 ■ metody psychoterapeutyczne stosowane w pracy z chorymi i ich rodzinami;
 ■ pomoc rodzinom chorych, zwłaszcza osobom osieroconym;
 ■ łagodzenie stresu towarzyszącego pracownikom medycznym i zapobieganie
    zespołowi wypalenia;
 ■ problemy etyczno-prawne w psychoonkologii.

Publikacja będzie pomocna lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, onkolo¬gom, pielęgniarkom, psychologom, pracownikom hospicjów oraz studentom uczelni medycznych i wydziałów psychologicznych innych uczelni.

Więcej informacji i możliwość zakupu książki na stronie Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

 
Autorka: Prof. Krystyna de Walden-Gauszko - wieloletni pracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Zainicjowała utworzenie w 2005 roku Krajowej Szkoły Psychoonkologii.