Program

CZWARTEK, 16 MAJA 2019 R.

SESJA WARSZTATOWA

15:00 – 16:30
PAULINA ZIELIŃSKA, Psychoonkolog w zespole interdyscyplinarnym-wyzwania komunikacyjne. W1
15:00 – 16:30
JOANNA ZAPAŁA, Samoświadomość a relacja pełna zaangażowania. W6
15:00 – 16:30
ANNA BORZESZKOWSKA – Zastosowanie techniki mindfulness w psychoonkologii. W3
16:30 – 18:00
JUSTYNA PRONOBIS -SZCZYLIK, Styl przywiązania a sposób radzenia sobie w chorobie. Model interwencji psychoterapeutycznej w podejściu ISTDP. W4
16:30 – 18:00
MARTA PORĘBIAK, Zastosowanie terapii rodzin w psychoonkologii. W5
16:30 – 18:00
BOŻENA WINCH, Nieuznane relacje-nieuznane żałoby. Przeżycia personelu po śmierci pacjentów. W2

18:00-19:30
Zebranie Zarządu PTPO

PIĄTEK, 17 MAJA 2019 R

OTWARCIE KONFERENCJI

9:00-9:15
MARZENA SAMARDAKIEWICZ – Powitanie gości

9:15 – 9:45 WYKŁAD INAUGURACYJNY 1.
KRYSTYNA DE WALDEN GAŁUSZKO, PIOTR MRÓZ,
Historia psychoonkologii w Polsce.

9:45 – 10:15 WYKŁAD INAUGURACYJNY 2.
TIT ALBREHT: Innovation as an alternative to bridge the gaps in psycho-oncological care.

10:15-12:00
SESJA 1.
ONKOLOGIA W PSYCHOONKOLOGII

PRZEWODNICZĄ: prof. Jacek Jassem, prof. Cezary Szczylik

10:15 – 10:35
CEZARY SZCZYLIK, Nowe wyzwania w onkologii nowymi wyzwaniami dla psychologii.

10:35-10:55
RAFAŁ DZIADZIUSZKO, Postępy w onkologii – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

10:55 – 11:15
JANUSZ MEDER, Holistyczne postrzeganie chorego – niesienie nadziei, prawdy i miłości.

11:15-11:35
MARZENA SAMARDAKIEWICZ, Kwalifikacje psychoonkologiczne – nowa jakość w kształceniu personelu medycznego.

11:35-11:45
JADWIGA KOŹMIŃSKA-KINIORSKA, Psychoonkolog: wystarczająco dobry czy idealny?

11:45-11:55
MAGDALENA BURY-KAMIŃSKA, Funkcjonowanie poznawcze pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego i jego uwarunkowania czynnikami biologicznymi oraz zmiennymi psychospołecznymi – doniesienia wstępne.

DYSKUSJA

12:00- 12:20 PRZERWA KAWOWA

12:20 – 14:10
SESJA 2.
PSYCHOONKOLOGIA W MEDYCYNIE PALIATYWNEJ

PRZEWODNICZĄ: prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko, dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz

12:20-12:40
ALEKSANDRA CIAŁKOWSKA-RYSZ, Żywienie i nawadnianie pacjentów u kresu życia.

12:40-13:00
TOMASZ DZIERŻANOWSKI, Miejsce kanabinoidów w medycynie paliatywnej.

13:00-13:20
JADWIGA PYSZKOWSKA, Problemy w rozpoznawaniu i w skuteczności leczenia bólu przebijającego.

13:20-13:40
MONIKA RUCIŃSKA, Powikłania leczenia choroby nowotworowej w opiece paliatywnej.

13:40-14:00
JUSTYNA JANISZEWSKA, Poczucie dobrostanu psychicznego osób dotkniętych zaawansowaną, przewlekłą chorobą somatyczną.

14:00 – 14:10
KS ANDRZEJ GRETKOWSKI, Plany, potrzeby, marzenia i oczekiwania SENIORA chorego na nowotwór.

14:10-14:20
JUSTYNA RUTKOWSKA, Higiena psychiczna pracowników ochrony zdrowia w obszarze onkologii.

DYSKUSJA

14:10-15:00 PRZERWA OBIADOWA

15:00 – 16:40
SESJA 3.
NOWE STRATEGIE LECZENIA BÓLU

PRZEWODNICZĄ: prof. Krystyna de Walden Gałuszko, prof. Wojciech Leppert

15:00-15:20
KRYSTYNA DE WALDEN-GAŁUSZKO, Psychologiczne aspekty bólu przewlekłego.

15:20-15:40
MAGDALENA KOCOT-KĘPSKA, Ból neuropatyczny u chorych na nowotwory – stan wiedzy w 2019 r.

15:40-16:00
RENATA ZAJĄCZKOWSKA, Ból kostny u chorych na nowotwory – nowe strategie leczenia.

16:00-16:20
MAŁGORZATA MALEC-MILEWSKA, Niefarmakologiczne metody leczenia bólu stosowane u chorych na nowotwory.

16:20-16:30
AGNIESZKA KRAWCZYK, Uwarunkowania strategii radzenia sobie z bólem u pacjentów onkologicznych.

DYSKUSJA

16:40-17:00
SESJA PLAKATOWA,

PRZEWODNICZĄ: prof. Krystyna de Walden Gałuszko, prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko,
prof. Wojciech Leppert,

PAULINA MICHALSKA,  NINA OGIŃSKA-BULIK
Związek między deficytami w zakresie przetwarzania emocjonalnego, ruminacjami a objawami zespołu stresu pourazowego u kobiet zmagających się z nowotworem piersi

TARAS KARAMUSHKA, SERHII SHYKOVETS
Project „Life in Disease”: the first project in Ukraine to provide psychological support to children with cancer and their parents by a group of professional volunteers – psychologists.

JOANNA MILANOWSKA, ADRIANNA ZACHARSKA,  KATARZYNA SIDOR, MARZENA SAMARDAKIEWICZ
Formy wolontariatu hospicyjnego w opiece paliatywnej

ANNA ZAFOREMSKA, BARTŁOMIEJ OLCZAK, ALEKSANDRA CIAŁKOWSKA-RYSZ,
Problem uzależnienia od opioidów krótko działających u pacjentów z wieloletnim przebiegiem choroby nowotworowej a słuszność kontynuacji terapii- opis przypadku.

AGNIESZKA PIETRZYK
Żona i mąż w roli opiekuna chorego onkologicznie członka rodziny. Szanse i zagrożenia dla ich psychospołecznego rozwoju

JOANNA ZAPAŁA, AGNIESZKA LEWANDOWSKA, IZABELA KOLKA, WIERA SZYMAŃSKA, MONIKA JAGNIEWSKA,
ONCO-JOGA – wzmocnienie psychofizyczne osób chorych onkologicznie i ich opiekunów.

BOŻENA KAWIECKA-DZIEMBOWSKA, RENATA PAŁASZYŃSKA, PIOTR RHONE,
Jakość życia kobiet po operacyjnym leczeniu raka gruczołu piersiowego

AGNIESZKA BOCHNIA, KATARZYNA CIEŚLA, MAGDALENA STĘPIEŃ, ALEKSANDRA SZUMNA,
Klinika Mentalna, Model opieki psychoonkologicznej i psychosocjalnej na oddziałach Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”

MAGDALENA JAŃCZYK, ILONA SAMEK, KRYSTIAN CHOLEWA, MAGDALENA KOZYRA, MAŁGORZATA GRABOWSKA,
Sytuacja ciężarnych zmagających się z chorobami nowotworowymi w oparciu o twórczość filmową.

MAŁGORZATA GRABOWSKA, PIOTR MILANOWSKI, ILONA SAMEK, MAGDALENA JAŃCZYK, JOANNA MILANOWSKA,
Status cywilny a wykrywalność czerniaka.

NATALIA ZIÓŁKOWSKA, EWA GRUSZCZYŃSKA,
Religijne radzenie sobie a stan emocjonalny rodziców dzieci z chorobą nowotworową: badanie pilotażowe.

MARTA PAWEŁCZAK-SZASTOK, JAKUB PILARCZYK
Psychologiczne aspekty terapii przeciwbólowej u dzieci z chorobą nowotworową

AGNIESZKA ROLIŃSKA, MAGDALENA JAŃCZYK , ILONA SAMEK, MARZENIA SAMARDAKIEWICZ
Postawa kobiet wobec wdrażania terapii przeciwnowotworowej w ciąży powikłanej nowotworem piersi.

SEBASTIAN ARTUR ZDOŃCZYK,
Zdrowie seksualne kobiet w chorobie nowotworowej.

KRZYSZTOF MANTERYS, ALEKSANDRA NIEMYJSKA,
Wiara w Boga jako źródło poczucia kontroli w chorobie nowotworowej.

KATARZYNA MALINOWSKA, SŁAWOMIR JABŁOŃSKI
Rola personelu medycznego w obniżaniu poziomu lęku okołooperacyjnego u pacjentów z rakiem płuca.

DANIELA WINNICKA
Terapia Snoezelen jako propozycja działań terapeutycznych dla dzieci z chorobą nowotworową

16:40-17:00 PRZERWA KAWOWA

17:00- 18:50
SESJA 4.
FORMY OPIEKI PSYCHOONKOLOGICZNEJ

PRZEWODNICZĄ: dr Justyna Pronobis-Szczylik, dr Marcin Jabłoński

17:00-17:20
MARCIN JABŁOŃSKI, Utrzymanie płodności u pacjentów onkologicznych w zintegrowanym modelu opieki psychoonkologicznej.

17:20-17:40
JUSTYNA PRONOBIS-SZCZYLIK, Terapeuta – pacjent: współtworzenie zmiany w relacji terapeutycznej w Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP).

17:40-18:00
MARTA PORĘBIAK, Gdzie człowiek nie może… czyli o zastosowaniu nowoczesnych technologii w psychoonkologii.

18:00-18:20
MARIOLA KOSOWICZ, Prerehabilitacja w onkologii.

18:20-18:40
BEATA ANTOSZEWSKA, ALEKSANDRA TOBOTA, Ocena relacji lekarz-dziecko na oddziałach onkologiczno-hematologicznych.

18:40 – 18:50
DANUTA OCHAŁ, Formy wsparcia chorych onkologicznie i ich bliskich na przykładzie działań Centrum Psychoonkologii UNICORN.

18:50 – 19:00
SEBASTIAN ZDOŃCZYK, Jakość życia seksualnego pacjentek z  ginekologicznymi chorobami nowotworowymi. Modele oceny zaburzeń seksualnych.

DYSKUSJA


SOBOTA, 18 MAJA 2019 R

9:00-10:40
SESJA 5.
JAKOŚĆ ŻYCIA CHORYCH NA NOWOTWORY

PRZEWODNICZĄ: dr Aleksandra Modlińska, prof. Wojciech Leppert

9:00-9:20
WOJCIECH LEPPERT, Wpływ leczenia bólu opioidami na jakość życia chorych na nowotwory.

9:20-9:40
ALEKSANDRA MODLIŃSKA, Jakość życia chorych na nowotwory w wieku podeszłym.

9:40 – 10:00
MAŁGORZATA STAŃCZYK, Wpływ muzykoterapii na jakość życia chorych na nowotwory.

10:00-10:20
JOANNA KOZAKA, MARIUSZ CIEŚLAK, Satysfakcja z życia i jej psychologiczne uwarunkowania u chorych na nowotwory

10:20-10:30
ANETA PASTERNAK, Zasięg zmian chorobowych a obraz ciała u osób z chorobą nowotworową.

DYSKUSJA

10:40 – 11:10 PRZERWA KAWOWA

11:10 – 13:00
SESJA 6.
OBLICZA PSYCHOONKOOGII

PRZEWODNICZĄ: prof. Małgorzata Krajnik, dr Mariola Kosowicz, dr Joanna Milanowska

11:10-11:30
MAŁGORZATA KRAJNIK, Komunikacja w duchowości.

11:30-11:50
MARIJA TURLINSKIENE, „Pacjent, lekarz czy człowiek?” – Rozwój badań psychoonkologicznych w hematologii.

11:50-12:10
IZABELA KAPTACZ, Rola i zadania pielęgniarki w psychologicznym wsparciu pacjenta chorego na nowotwór

12:10-12:30
JOLANTA MASIAN, Metafora w komunikacji pacjenta i psychoonkologa – jako pomoc i przeszkoda w terapii.

12:30-12:40
NINA OGINSKA-BULIK, PAULINA MICHALSKA, Rola zakłóceń w podstawowych przekonaniach i podejmowanych strategii radzenia sobie w występowaniu negatywnych i pozytywnych skutków traumy u chorych onkologicznie.

12:40-12:50
DOMINIKA WIŚNIEWSKA, Perspektywa czasowa a akceptacja choroby u pacjentów po całkowitym usunięciu krtani.

12:50-13:00
MAŁGORZATA MARMAJEWSKA, „Odważni wygrywają” – poradnik dla chorych na raka jądra oraz ich bliskich.

DYSKUSJA

13:00-13:20 PRZERWA KAWOWA

13:20 – 14:50
SESJA 7.
PSYCHOONKOLOGIA W ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZEWODNICZĄ: prof. Marzena Samardakiewicz, prof. Nina Irga-Jaworska

13:20-13:40
NINA IRGA-JAWORSKA, EWA BIEŃ, Żywienie dzieci z chorobą nowotworową – zrewidowane rekomendacje.

13:40-14:00
MAGDALENE STĘPIEŃ, Techniki oddechowe i wizualizacyjne w onko-hematologii dziecięcej.

14:00 0 14:20
AGNIESZKA GIEDROJĆ, Neurologopeda w oddziale onkologii dziecięcej.

14:20-14:30
URSZULA ŁOPUSZANSKA, Związek między zanieczyszczeniami powietrza a występowaniem białaczki u dzieci.

14:30-14:40
IZABELA SOCHA, Pozytywne i negatywne skutki traumy u rodziców zmagających się z chorobą nowotworową dziecka.

14:40-14:50
MARTA PAWEŁCZAK-SZASTOK, JAKUB PILARCZYK, Wsparcie psychopedagogiczne dziecka z chorobą nowotworową.

14:50-15:00
KATARZYNA STACHNIK, Dziecko po stracie bliskiej osoby.

DYSKUSJA

15:10 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI/WRĘCZENIE NAGRÓD