Opłaty

Opłaty za udział w 13 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej

Wpłata do 28 lutego 2019 do 10 kwietnia  2019 opłata na miejscu
Opłata podstawowa 200 zł 300 zł 350 zł
Opłata dla studentów 50 zł 50 zł 50 zł
Opłata dla osoby towarzyszącej 100 zł 100 zł 150 zł
Udział w spotkaniu koleżeńskim 100 zł 100 zł 100 zł
Udział w warsztatach 50 zł 100 zł 150 zł

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego BOŚ, o. Gdańsk PL 31 1540 1098 2109 5501 0533 0002 z dopiskiem 13.OKPO oraz nazwiskiem i imieniem osoby, której dotyczy opłata.