Kontakt

Sekretariat 13 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej

Zakład Psychologii Stosowanej UM, Lublin
20-093 Lublin, ul. Chodźki 7 (DS3)

e-mail: 13okpo@ptpo.org.pl

strona internetowa: www.ptpo.org.pl/13okpo/