Komitet Naukowy

Przewodniczące Komitetu Naukowego:

 • Krystyna de Walden-Gałuszko, prof. dr hab. med.
 • Marzena Samardakiewicz, dr hab. n. med.,

Członkowie Komitetu Naukowego:

 • Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr n. med.
 • Rafał Dziadziuszko, prof. dr hab. n. med.
 • Andrzej Gretkowski, ks. prof. dr hab.
 • Jacek Jassem, prof. dr hab. n. med.
 • Zygfryd Juczyński, prof. dr. hab.
 • Mariola Kosowicz, dr
 • Małgorzata Krajnik, dr hab. n. med., prof. UMK
 • Maciej Krzakowski, Prof. dr hab. n. med.
 • Wojciech Leppert, dr hab. n. med., prof. UMP
 • Monika Lichodziejewska-Niemierko, prof. dr hab. n. med.
 • Janusz Meder, dr n. med.
 • Aleksandra Modlińska, dr n. med.
 • Nina Ogińska-Bulik, prof. dr hab.
 • Marta Porębiak, dr n. med.
 • Monika Rucińska, dr n. med.