Konferencja

Szanowni Państwo,

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na 13 Ogólnopolską Konferencję Psychoonkologiczną. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne ma już 25 lat! Warto przypomnieć, że było jednym z pierwszych psychoonkologicznych towarzystw naukowych w Europie. Przez ćwierć wieku, dzięki inicjatywom i zaangażowaniu wielu z Państwa, idee opieki psychoonkologicznej na stałe wpisały się w planowanie działań wspierających chorych na nowotwory, ich bliskich i osób z otoczenia.

Temat wiodący 13 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej: PSYCHOONKOLOGIA W ONKOLOGII – ONKOLOGIA W PSYCHOONKOLOGII, to wyraz nadziei na poszerzenie obszarów wspólnych działań pomiędzy obiema dziedzinami oraz wprowadzania nowych rozwiązań służących poprawie całościowej opieki nad chorymi na nowotwory i ich bliskimi. To również nadzieja na wdrożenie nowych form kształcenia umiejętności psychoonkologicznych kierowanych do wielu specjalistów zapewniających opiekę chorym na nowotwory oraz wdrożenia standardów opieki psychoonkologicznej w Polsce. Wytyczone przez nas nowe zadania są doskonałą okazją do wielodyscyplinarnej i zespołowej pracy. Potrafimy działać wspólnie i będziemy te wspólne działania rozwijać i pielęgnować. Potwierdzeniem efektów wspólnych, dwuletnich działań jest zakończenie prac nad opisem dwóch kwalifikacji psychoonkologicznych, które zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a zatem niebawem możliwe będzie uzyskanie certyfikatów potwierdzających te umiejętności! W końcowej fazie są też prace nad opracowaniem polskich standardów opieki psychoonkologicznej.

13 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna będzie okazją do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieje, że „trzynastka” będzie szczęśliwą liczbą, a Konferencja będzie nie tylko owocna, ale również inspirująca do podejmowania nowych wyzwań psychoonkologii.

Do zobaczenia w Gdańsku!

Krystyna de Walden Gałuszko i Marzena Samardakiewicz

Przewodniczące Komitetu Naukowego

Uczestnik naszej konferencji otrzymuje 15 punktów edukacyjnych.