Konferencja

Gdańsk 2019-05-17

Komisja w składzie:

Prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko
Prof. Wojciech Leppert
Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko

Przeanalizowała i oceniła prace zaprezentowane w sesji plakatowej 13 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej.

Jednogłośnie przyznano:

III miejsce pracy Autorów:
KATARZYNA MALINOWSKA, SŁAWOMIR JABŁOŃSKI
Rola personelu medycznego w obniżaniu poziomu lęku okołooperacyjnego u pacjentów z rakiem płuca.

II miejsce pracy Autorów:
TARAS KARAMUSHKA, SERHII SHYKOVETS
Project „Life in Disease”: the first project in Ukraine to provide psychological support to children with cancer and their parents by a group of professional volunteers – psychologists.

I miejsce pracy Autorów:
KRZYSZTOF MANTERYS, ALEKSANDRA NIEMYJSKA,
Wiara w Boga jako źródło poczucia kontroli w chorobie nowotworowej.

W ocenie brano pod uwagę:
1. Czy praca jest oryginalna?
2. Czy metodologia badania jest poprawna?
3. Czy ma znaczenie szczególne w psychoonkologii?

Gratulujemy.


Szanowni Państwo,

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na 13 Ogólnopolską Konferencję Psychoonkologiczną. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne ma już 25 lat! Warto przypomnieć, że było jednym z pierwszych psychoonkologicznych towarzystw naukowych w Europie. Przez ćwierć wieku, dzięki inicjatywom i zaangażowaniu wielu z Państwa, idee opieki psychoonkologicznej na stałe wpisały się w planowanie działań wspierających chorych na nowotwory, ich bliskich i osób z otoczenia.

Temat wiodący 13 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej: PSYCHOONKOLOGIA W ONKOLOGII – ONKOLOGIA W PSYCHOONKOLOGII, to wyraz nadziei na poszerzenie obszarów wspólnych działań pomiędzy obiema dziedzinami oraz wprowadzania nowych rozwiązań służących poprawie całościowej opieki nad chorymi na nowotwory i ich bliskimi. To również nadzieja na wdrożenie nowych form kształcenia umiejętności psychoonkologicznych kierowanych do wielu specjalistów zapewniających opiekę chorym na nowotwory oraz wdrożenia standardów opieki psychoonkologicznej w Polsce. Wytyczone przez nas nowe zadania są doskonałą okazją do wielodyscyplinarnej i zespołowej pracy. Potrafimy działać wspólnie i będziemy te wspólne działania rozwijać i pielęgnować. Potwierdzeniem efektów wspólnych, dwuletnich działań jest zakończenie prac nad opisem dwóch kwalifikacji psychoonkologicznych, które zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a zatem niebawem możliwe będzie uzyskanie certyfikatów potwierdzających te umiejętności! W końcowej fazie są też prace nad opracowaniem polskich standardów opieki psychoonkologicznej.

13 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna będzie okazją do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieje, że „trzynastka” będzie szczęśliwą liczbą, a Konferencja będzie nie tylko owocna, ale również inspirująca do podejmowania nowych wyzwań psychoonkologii.

Do zobaczenia w Gdańsku!

Krystyna de Walden Gałuszko i Marzena Samardakiewicz

Przewodniczące Komitetu Naukowego

Uczestnik naszej konferencji otrzymuje 15 punktów edukacyjnych.