Konferencja

Wyniki konkursu na najlepszy plakat zaprezentowany podczas 12. Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej

1 miejsce
dla zespołu: Joanna Kozaka i Agnieszka Just z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego za plakat pt: „WZROST POTRAUMATYCZNY A JAKOŚĆ ŻYCIA U OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.”

2 miejsce
dla zespołu: Karolina Faber, Natalia Jach-Salamon z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za plakat pt: „KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ”

3 miejsce
dla zespołu: Joanna Król, Anna Kołodziejska, Agata Milik, Małgorzata Maria Kulik, Maria Ligocka z Uniwersytety Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie i Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku za plakat pt: „KSZTAŁTOWANIE PERSPEKTYWY TEMPORALNEJ MĘŻCZYZN JAKO ASPEKT POZIOMU PRZYSTOSOWANIA DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ.”

OCENIAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik,  prof. dr hab. Zygfryd Juczyński, dr med. Mariusz Wirga

komisja_plakatowa

 

 

 

Najnowsze wpisy